Bu site Avrupa Birliği'nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden sadece Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği'nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.
TÜSEDAD Proje Hakkında Bilgilendirme Seminerleri Yayınlar & Dökümanlar
TÜSEDAD Açık Süt Satışı Konusunda Tüketicileri Bilinçlendiriyor
Derneğimiz Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi, STK Hibe Programı Kapsamında uygulamakta olduğu “ Türkiye’de Açık Süt Satışı Konusunda Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi Projesi ”ni 8 aylık bir süre kapsamında Bursa, İstanbul ve Tekirdağ illerinde düzenlediği ve bundan sonraki günlerde de düzenlemeye devam edeceği bilgilendirme toplantıları ile tüketicileri bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.
Ülkemizde sokak sütü olarak tabir edilen çiğ sütün perakende olarak tüketiciye satılması yasaklanmış olmasına rağmen, uygulamada bilinçsizlikten kaynaklanan nedenlerle sokak sütü satış oranları çok yüksektir. Tüketicilerin açık süt hakkında doğru bildiği bazı yanlışlar ise şöyle sıralanabilir;
  1. Açık sütün tercih edilme sebeplerinden en belirgin olanı, bu sütlerin paket sütlere göre daha taze, doğal ve katkısız olduğunun düşünülmesidir. Oysaki açık sütler yasal denetimlerden uzak olduğu için birçok hastalık etmenini bünyesinde barındırabilir ve besin öğelerinde hileler yapılabilir.
  2. Tüketici açıktan aldığı sütte bulunan mikroorganizmaların sütü kaynattıktan sonra yok olacağına inanır. Oysaki sütü kaynatmak sadece mikroorganizmaların üremesini durdurabilir, onları yok etmez. Ayrıca kaynatma sütün içerdiği besin değerlerinin büyük oranda kaybolmasına neden olur.
  3. Tüketici evinde açık sütle yapmış olduğu yoğurt ve sütlü tatlıların tadının ve kıvamının, kapalı sütlerle yapılmış olanlarla aynı olmadığını düşünerek açık sütleri tercih etmektedir. Oysa tüketiciler tam yağli günlük pastörize süt kullanarak, üstelik sütü kaynatmaya da gerek kalmadan lezzetli ve kıvamlı yoğurt ve sütlü tatlılar yapabilirler.
  4. Tüketicilerin büyük bir kısmı, işlenmiş sütlere fabrikalarda yapılan işlem esnasında dayanıklılığı sağlamak amacı ile antibiyotik, antiseptik maddelerin katıldığına ve kullanılan ambalaj malzemesinin kanser yapıcı özelliğinin olduğuna inanmaktadır.
  5. Oysaki işlenmiş sütler hiçbir şekilde katkı maddesi içermemekte ve kimyasal bileşimleri Türk Gıda Kodeksine uymak zorunda olduğundan dolayısıyla tüketici hakları da korunmuş olmaktadır!!!
Sivil toplum - Üniversite işbirliği ile tüketici ihlallerini azaltmak ve toplumda süt tüketimiyle ilgili yanlış bilgileri değiştirmek amacıyla hazırladığımız projemizle TÜSEDAD olarak AB uyum sürecinde, Türkiye’deki süt tüketimini belirtilen hijyen koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayarak, tüketicilerin iç piyasada süt tüketimi konusunda daha akılcı, hilesiz ve hijyenik tercihler yapmasına olanak sağlamayı düzenlediğimiz bilgilendirme toplantılarıyla gerçekleştirmeye çalışacağız.