Başvuru Formu Tüzel Kişi

ŞİRKET ADINA VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİNİN:

İŞLETME BİLGİLERİ

İSTENİLEN BELGELER

"Dosya Seç" butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
"Dosya Seç" butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
1. Yıllık üyelik aidatları Ocak ayı ve Haziran ayı başında 2 eşit taksitte ödenir.
2. Yıllık aidat bedeli işletmelerin sağmal ya da besi hayvan varlığına bağlı olarak değişir.
Büyükbaş Süt Sığırcılığı İşletmeleri
50 – 150  Baş sağmal13.500 TL/Yıllık
151 – 400  Baş sağmal27.000 TL/Yıllık
401 Baş sağmal ve üzeri için40.500  TL/Yıllık
Büyükbaş Besi Sığırcılığı İşletmeleri
50 – 600 Baş besi13.500 TL/Yıllık
601 – 1600 Baş besi27.000 TL/Yıllık
1601 Baş besi ve üzeri için40.500 TL/Yıllık