www.yazilimkodlama.com
REKLAM YERİ
2 SAYI İÇİN 1 SAYI BEDELİ
2 SAYILIK TOPLAM REKLAM BEDELİ
4 SAYI İÇİN 1 SAYFA BEDELİ
4 SAYILIK TOPLAM REKLAM BEDELİ
Arka Kapak
3.000 TL 6.000 TL 2.500 TL 10.000 TL
Ön Kapak İçi
2.500 TL 5.000 TL 2.000 TL 8.000 TL
Arka Kapak İçi
2.000 TL 4.000 TL 1.750 TL 7.000 TL
İç Sayfalarda Tam Sayfa
1.750 TL 3.500 TL 1.500 TL 6.000 TL
İç Sayfalarda 1/2 Sayfa
1.000 TL 2.000 TL 750 TL 3.000 TL
İç Sayfalarda 1/4 Sayfa
750 TL 1.500 TL 500 TL 2.000 TL