42 İL DESTEKLEME KAPSAMINDA 122,2 milyon euro hibe için son dört gün Tanm ve Kusal KaDanma Kurnmu’nun (TKDK) destekleri kapsamında 421 ilde l22,2 milyon euro hibe verilecek çağrı dönemi için başvuruların sona ermesine 4 gün kaldı.Avrupa Birliğine (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı II()IPARD II) Programı’nın ikinci çağrı dönemi başvurulan 6 Eylülde başladı Kurumun “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri’çerçevesinde, süt ve süt ürünler i. kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı ve et ürünleri su ürünleriyle meyveye sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yüzde 50 hibeyle desteklenecek sektörlere toplam 122 milyon 177.559 euro bütçe ayrıldı Söz konusu destek İçin başvurular 26 Eylül salı günü sona erecek. İşlemler sadece etektronlk ortamda http//onlinebasvuıu.tkdkgov: tr” internet adresinden gerçekleştirilebiliyor. Online başvuru çıktısının, istenen diğer belgelerle 11 koordinatörlüklerine 28 Eylül Perşembe gününe kadar teslim edilmesi gerekiyor.