Aksaray’da 150 işletme tek çatı altında toplanacak. 60 bin hayvanlık tesis kurulacak. Enerji bile gübreden üretilecek.
Türkiye’nin Kırmızı Et İhtiyacının %10’unu karşılayacak. Aksaray’a 60 bin hayvanlık dev tesis
Aksaray Ticaret Borsasının hayata geçireceği 60 bin hayvan kapasiteli Aksaray Organize Hayvancılık Projesi, 150 işletmeciyi tek çatı altında toplayacak.
Aksaray Ticaret Borsası, hayvancılıkta birçok eksiği tamamlayacak olan “Aksaray Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi”ni tanıttı. 2018 yılı içinde yapımına başlanması planlanan projenin bir yılda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 60 bin hayvan kapasiteli tesis, tamamlandığında her biri 300 ile 500 arası hayvanı bünyesinde barındıracak yaklaşık 150 adet işletmeye ev sahipliği yapacak. Daha modem ve büyük çaplı hayvancılık işletmelerinin kurulmasını öngören Aksaray Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi, küçük ölçekli aile işletmeciliğini büyütmeyi düşünen işletme sahipleri için bir fırsat olarak görülüyor. Tabanı ızgaralı olacak tesiste hayvan dışkıları bir kanala yönlendirilerek buradan oluşacak gazın yakılmasıyla enerji üretilecek. Hayvan başına alınan verim en üst seviyeye çıkarılacak. Giderlerin kontrol altına alınacağı ve gübresinden enerji üretilecek olan tesis sayesinde Aksaray 100 bin ton kapasite ile Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.

MALİYETİ 70 MİLYON LİRA
Aksaray Belediyesinin yer tahsisinde bulunarak yer aldığı proje Tarım Bakanlığında son onayını bekliyor. 70 milyon liraya mal olması beklenen Organize Hayvancılık Bölgesi projesi birçok ilkleri içinde barındırıyor. Projenin içerisinde Yem Hazırlama Ünitesi, Yem Deposu, Silaj Çukurları, Hastalıklı Risk Grubunda Hayvanlar için Muayene ve Hayvan Tedavi Merkezi ile Karantina Bölgesi, Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendislerinin Çalışma Birimi, Yönetim ve İdare Hizmet Binası gibi sosyal tesisler yer alacak. Ekonomi Servisi
Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, proje ile hayvan yetiştiricilerinin işlerini büyütmesi hedeflenirken, et üretiminin artmasına büyük katkı sağlayacaklarını söyledi. Özkök, yurt dışından hayvan ve et ithalatının durdurulabilmesi amacıyla damızlık hayvan ithalatı yaptıklarını kaydetti. Aksaray’da beş firmanın damızlık hayvan ithalatı yaptığım, Türkiye’nin her yerine genetik bakımdan vasıflı, olgun damızlık hayvan satışı gerçekleştireceklerini belirten Özkök “Genetik vasfı yüksek hayvanları ülkemize kazandırarak bunlardan doğan buzağıların da hayvan zincirinin içinde yer alması sağlanarak hayvan popülasyonunun artırılacağına inanıyoruz” dedi.