Gübrede DNA barkodlu sistem tartışma yarattı Gübre takip sistemi, gübreciler ile sistemi geliştiren firmayı 800 milyon TL’lik maliyet iddiasıyla karşı karşıya getirdi DNA ÜRETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİNDEN… Duygu Havacılık, DNA’nın Ankara Üniversttesi’nde üretildiği ve tamamen yerli olduğu iddiasında… Firmaya göre Türkiye’deki 1300 gübre üreticisinden 300’ü merdiven altı üretim yapıyor. Bugüne kadar 62S bin ton gübreye DNA Barkod uygulandı. El yapımı patlayıcılarda kullanılmasını önlemek amacıyla nitratlı gübrelerin üretimi ve satışı 2016’da yasaklanmıştı. Ardından kalıcı çözüm için, tüm gübrelerde Gübre Takip Sistemi ile üretimden tarlaya kadar olan sürecin takip edilmesi amaçlandı. 1 Ocak 2018’de uygulamaya alınan tebliğ ile takip sorununa çözüm getirildi. Bu sistemle gübrenin içerisine konulan DNA ve çuvalın üzerine yapıştırılan DNA Barkod ve karekod uygulaması ile üretimden son tüketiciye kadar gübrenin takibi sağlanıyor. Ancak şirketler bunun yıllık 800 milyon lira ek maliyet getireceği iddiasıyla şikayetçi. Takip sistemini kuran Duygu Havacılık ise maliyetin 90 milyon lira olduğunu savundu. Maliyetin çiftçiye yansıtılması endişesi de var. ALİ EKBER YILDIRIM 19 Gübre takip sistemi, gübreciler ile sistemi geliştiren firmayı 800 milyon TL’lik maliyet iddiasıyla karşı karşıya getirdi . . El yapımı patlayıcılarda kulla- ve çuvalın üzerine yapıştırılan UNA UKfc I İMİ ANKARA nılmasını önlemek amacıyla nit- DNA Barkod ve karekod uygula- üniversitesinden… ratlı gübrelerin üretimi ve satı- ması ile üretimden son tüketici- Duygu Havacılık, DNA’nın Ankara S1 2016’da yasaklanmıştı. Ar- ye kadar gübrenin takibi sağianı- Üniversitesi’nde üretildiği ve dından kalıcı çözüm için, tüm yor. Ancak şirketler bunun yıllık tamamen yerli olduğu iddiasında… gübrelerde Gübre Takip Sistemi 800 milyon lira ek maliyet geti- Firmaya göre Türkiye’deki 1300 gübre üretimden tarlaya kadar olan receği iddiasıyla şikayetçi. Takip üreticisinden 300’ü merdiven altı sürecin takip edilmesi amaç- sisteminikuranDuyguHavacılık üretim yapıyor. Bugüne kadar landı. 1 Ocak 2018’de uygulama- ise maliyetin 90 milyon lira oldu- 625 bin ton gübreye DNA ‘ ya alınan tebliğ ile takip sorununu savundu.Maliyetin çiftçiye Barkod uygulandı. Soruna çözüm getirildi. Bu sistemle yansıtılması endişesi de var. Kaynak: Ali Ekber Yıldırım