Çiğ süte 10 kuruşluk zam, tüketiciye yüzde 7 yansıyacak Ulusal Süt Konseyi çiğ süt referans fiyatını litre başına 1 lira 30 kuruştan 1 lira 40 kuruşa çıkardı. Yapılan 10 kuruşluk zam çiftçiye yansımazken, tüketicinin sütü yüzde 7 daha pahalıya tüketmesi bekleniyor. ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN ÇEKİLME KARARI ALIYOR ALİ EKBERYILDIRIM- İZMİR Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt referans fiyatım litre başına 10 kuruş artırarak 1 lira 40 kuruşa çıkardı. Üretici ve sanayici temsilcilerinin uzun süren tartışmaları sonucunda USK toplantısında 1 Ekim 2017 tarihinden başlayarak 28 Şubat 2018’e kadar geçerli olmak üzere çiğ süt referans fiyatı 1 lira 30 kuruştan 1 lira 40 kuruşa çıkarıldı. Yapılan 10 kuruşluk fiyat artışının perakende süt fiyatlarına yüzde 7 Tstm olarak yansıması bekleniyor. Üretici temsilcilerinin en az 1 lira 45 kuruş olmasını istedikleri çiğ süt referans fiyatı USK toplantısında “fabrika teslimi” olmak üzere 10 kuruş artışla 1 lira 40 kuruş oldu. DUNYA’nın toplantıya katılanlardan edindiği bilgilere göre zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı toplantıda bakanlık temsilcilerinin sanayiciden yana tavır alması nedeniyle 1 lira 45 kuruşluk fiyat talebi kabul edilmedi. Artış çiftçiye yansımayacak USK tarafından belirlenen 1 lira 40 kuruşluk çiğ süt referans fiyatı “fabrika teslim fiyatı” olduğu için gerçekte üretici açısından artış olmayacak Fiyata “fabrika teslim fiyatı” ibaresi eklenerek nakliye,soğutma primi ve diğer bazı kalemler fiyatın içine konuldu. Sanayicinin ¦»’UİVFV ödediği bazı giderler çiğ süt üreten çiftçiye yüklenmiş oldu.. Dolayısıyla fiyat 10 kuruş artmış görünse de bu artış çiftçiye yansıtılmayacak. Tüketici süt ürünlerini zamlı tüketecek Ulusal Süt Konseyi Başkam Harun Çallı, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada çiğ süt üreticilerinin maliyetlerinin arttığım belirterek, “Üreticimizi mağdur etmemek için çiğ süt referans fiyatını artırma kararını aldık Artış raflara da yüzde 7 civarında yansıyabilir” dedi. Çallı, üretici maliyetlerinin artmasının ara dönemde fiyat revizyonunu getirdiğine dikkati çekerek, bu maliyetlerin değiştiğini görünce üreticiyi mağdur etmemek için söz konusu kararı aldıklarım söyledi. Bu sene kur hareketleri nedeniyle ithal edilen yem fiyatlarının yükselmesi, Türkiye’de üretilen yem ham maddelerinin de üretim miktarlarının düşük kalmasının üreticilerin maliyetlerini artıran faktörler olduğunu belirten Çallı, “Türkiye’nin süt sektörünün gelişmesi için üreticimizin faaliyetlerinin kazançlı ve kâr oranlarının da sürdürülebilir olması gerekiyor” dedi. Sanayiye günde ortalama 25 bin ton civarında çiğ süt aktarıldığına dikkati çeken Çallı, söz konusu referans fiyatlarındaki artışın raflara da yüzde 7 civarında yansıyabileceğini söyledi Çallı, çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3,6, minimum protein değerinin de 3,2 olması karalında bir değişiklik yapmadıklarına işaret ederek, sütün kalitesinin önemli olduğunu ve bunu artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Fiyat 1.30’un altına düşerse müdahale olacak Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in başlattığı Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) piyasaya müdahalesi ise belli şartlara bağlanarak gevşetildi. Piyasada çiğ sütün litre fiyatı 1 lira 30 kuruşun altına düştüğünde ESK alım yaparak müdahale edecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam Ahmet Eşref Fakıbaba göreve geldikten sonra yaptıkları görüşmelerde “ESK süt alıyor bize süt kalmıyor” diyerek müdahalenin sonlandınlmasını istedikleri biliniyor. Ulusal Süt Konseyi’nde sanayicilerin bu isteği kısmen karşılanmış oldu. Fatura ile ödeme farklı olacak Çiğ süt üreticilerinin temsilcileri yapılan 10 kuruşluk artışın çiftçiye yansıması olmayacağım iddia ederek: “Süt alanlar üreticiye çiğ sütün litresini 1 lira 40 kuruş olarak fatura edecek, ancak ödeme daha düşük olacak” görüşünü savunuyor. ZEHRA ORUÇ-BURSA Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Anıl, üreticinin hakkı olan değerden süt alımı yapılmasını istediklerini belirterek, “1.4 lira piyasayı kurtarmıyor. Üreticinin talebi 1.5 seviyesindeydi. 1.45 liraya da razıydık. Buğun, süt bulamadıkları için fiyatta yükselmeye gidildi; Ancak yine istedikleri sütü bulamayacaklar. Yeniden fiyat artışına gitmek zorunda kalacaklar” dedi. Anıl, diğer yandan, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) sektör tarihinde ilk kez anlaşmaya eklediği ‘çiftliğinden fabrikaya teslim fiyatı’ ibaresiyle de gerçekte hiçbir artış uygulamadığını belirterek, “1.4 lira diye belirlenen fiyat, aslında çiftliğinden fabrikaya teslim fiyatı. Sanayici aradaki tüm maliyeti hesaplayıp, üreticiden kesecek. Bize 1.4 liradan fatura edecek, soğutma, nakliye gibi tüm masrafları ödemeden kesecek. Çiftçi, bu şartlarda sütünü belki 1.3 liraya dahi satamayacak. Bu bir oyun ve üzülerek söylüyorum ki bu oyunun içinde bakanlık da var. Bu fiyatlara süt üretilemez. Çiğ süt üreticisi olarak blöfü gördük. Üretimden çekiliyoruz” diye konuştu. USK’nın çiğ sütte tekelleştiğini ve üreticiyi savunan bir yapıya bürünerek, hükümeti hedef aldığını ileri süren Anıl, “Milli şuur değil, kâr marjıyla çalışıyorlar. Karşılarında çiftçi örgütü olmadığı için tekel güç olarak l ı • -> ,.l her şeyi belirliyorlar. Üretimi bitirip, bir anda fiyatları yükseltip tüketici bazında kamuoyunun tepkisini çekmek istiyorlar. Bu olumsuzluk direkt hükümete ve iktidara yansıyacak” dedi. Dişi hayvanların hızla kesime gittiğine de dikkati çeken Anıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kesimler yüzünden, yarın süte 2 liralık fiyat da biçilse süt bulamayacağız. Sütü alacağımız hayvan kalmayacak. Yapılan bu spontane toplantı ve alınan karar gösteriyor ki; süt yok, sanayici kavgaya düşmek üzere. Bütün güç onların elinde. Üreticinin hiçbir şansı yok.” Maliyetler hızlı yükselmese üreticinin süt fiyatı ile ilgili bir sorunu olmayacağının da altını çizen Anıl, “Çiftçi bu fiyatlara karşı hem maliyetleri düşürücü hem de süt arzının yükselmemesine yönelik tedbir planları hazırlıyor. Sanayi yemini kesip, ot, saman, yonca, mısır silajı gibi kendi yapabilecekleri kaba yeme yöneliyor. Bu sayede girdi maliyetleri yüzde 30 düşüyor; ancak çiğ süt verimi de yüzde 30’a kadar azalıyor” dedi. 2 yılda bin 300 işletme kapandı Bursa’da 3 bin 300 olan üretici sayısının son 2 yılda 2 bine düştüğünü belirten ismail Anıl, önümüzdeki iki aylık periyotta 500 civan işletmenin daha üretimden çekileceği öngörüsünde bulundu. Çiğ süte 10 kuruşluk zam, tüketiciye yüzde 7 yansıyacak Ulusal Süt Konseyi çiğ süt referans fiyatını litre başına 1 lira 30 kuruştan 1 lira 40 kuruşa çıkardı. Yapılan 10 kuruşluk zam çiftçiye yansımazken, tüketicinin sütü yüzde 7 daha pahalıya tüketmesi bekleniyor. ALİ EKBERYILDIRIM- İZMİR ödediği bazı giderler çiğ süt üretebileceğini söyledi çiftçiye yüklenmiş oldu.. Dolayısıyla Çallı, çiğ sütün minimum yağ de- Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt la fiyat 10 kuruş artmış görünse değerinin yüzde 3,6, minimum pro- ZEHRA ORUÇ- BURSA her şeyi belirliyorlar. Üretimi bitirip, bir referans fiyatım litre başma 10 ku- bu artış çiftçiye yansıtılmayacak. tein değerinin de 3,2 olması kara- anda fiyatları yükseltip tüketici bazında ruş artırarak 1 lira 40 kuruşa çıkar- rında bir değişiklik yapmadıkları- Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri kamuoyunun tepkisini çekmek istiyorlar, di Üretici ve sanayici temsilcileri- Tüketici süt ürünlerini na işaret ederek, sütün kalitesinin Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bu olumsuzluk direkt hükümete ve nin uzun süren tartışmaları sonu- zamlı tüketecek önemli olduğunu ve bunu artırmak Anıl. üreticinin hakkı olan değerden süt iktidara yansıyacak” dedi. cunda USK toplantısında 1 Ekim Ulusal Süt Konseyi Başkam Ha- için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini alımı yapılmasını istediklerini belirterek. Dişi hayvanların hızla kesime gittiğine 2017 tarihinden başlayarak 28 Şuurun Çallı, Anadolu Ajansı’na yaptı- rini bildirdi. “1.4 lira piyasayı kurtarmıyor. Üreticinin de dikkati çeken Anıl, sözlerini şöyle bat 2018’e kadar geçerli olmak üze- ğı açıklamada çiğ süt üreticilerinin talebi 1.5 seviyesindeydi. 1.45 liraya da sürdürdü: “Bu kesimler yüzünden, yarın re çiğ süt referans fiyatı 1 lira 30 maliyetlerinin arttığım belirterek, Fiyat 1.30’iin altına razıydık. Bugün, süt bulamadıkları için süte 2 liralık fiyat da biçilse süt bula- kuruştan 1 lira 40 kuruşa çıkarıldı. “Üreticimizi mağdur etmemek için düşerse müdahale olacak fiyatta yükselmeye gidildi; Ancak yine mayacağız. Sütü alacağımız hayvan kal- Yapılan 10 kuruşluk fiyat artışının çiğ süt referans fiyatını artırmakla Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık istedikleri sütü bulamayacaklar Yeniden mayacak. Yapılan bu spontane toplantı perakende süt fiyatlarına yüzde 7 rannı aldık Artış rafi arada yüzde 7 Bakanı Faruk Çelik’in başlattığı fiyat artışına gitmek zorunda kalacaklar” ve alınan karar gösteriyor ki; süt yok, zam olarak yansıması bekleniyor, civarında yansıyabilir” dedi. Çallı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) piya- dedi. Anıl, diğer yandan, Ulusal Süt sanayici kavgaya düşmek üzere. Bütün Üretici temsilcilerinin en az 1 li- üretici maliyetlerinin artmasının saya müdahalesi ise belli şartlara Konseyi’nin (USK) sektör tarihinde ilk kez güç onların elinde. Üreticinin hiçbir ra45 kuruş olmasını istedikleri çiğ ara dönemde fiyat revizyonunu ge- bağlanarak gevşetildi. Piyasada çiğ anlaşmaya eklediği ‘çiftliğinden fabrikaya şansı yok.” Maliyetler hızlı yükselmese süt referans fiyatı USK toplantı- tirdiğine dikkati çekerek, bu mali- sütün litre fiyatı 1 lira 30 kuruşun teslim fiyatı’ ibaresiyle de gerçekte hiçbir üreticinin süt fiyatı ile ilgili bir sorunu ol- smda “fabrika teslimi” olmak üzere yetlerin değiştiğini görünce üreti- altına düştüğünde ESK alım yapa- artış uygulamadığını belirterek, “1.4 lira mayacağının da altını çizen Anıl, “Çiftçi bu 10 kuruş artışla 1 lira40kuruş oldu. ciyi mağdur etmemek için söz ko- rak müdahale edecek. Gıda, Tarım diye belirlenen fiyat, aslında çiftliğinden fiyatlara karşı hem maliyetleri düşürücü DÜNYA’nın toplantıya katılan- nusu kararı aldıklarını söyledi. ve Hayvancılık Bakam Ahmet Eş- fabrikaya teslim fiyatı. Sanayici aradaki hem de süt aranın yükselmemesine lardan edindiği bilgilere göre za- Bu sene kur hareketleri nedeniy- ref Fakıbaba göreve geldikten son- tüm maliyeti hesaplayıp, üreticiden yönelik tedbir planları hazırlıyor. Sanayi man zaman sert tartışmaların ya- le ithal edilen yem fiyatlarının yük- ra yaptıkları görüşmelerde “ESK kesecek. Bize 1.4 liradan fatura edecek. yemini kesip, ot, saman, yonca, mısır silajı canHıgı toplantıda bakanlık tem- selmesi, Türkiye’de üretilen yem süt alıyor bize süt kalmıyor” diye- soğutma, nakliye gibi tüm masrafları gibi kendi yapabilecekleri kaba yeme silcilerinin sanayiciden yana tavır ham maddelerinin de üretim mik- rek müdahalenin sonlandınlması- ödemeden kesecek. Çiftçi, bu şartlarda yöneliyor. Bu sayede girdi maliyetleri alması nedeniyle 1 lira 45 kuruşluk tarlarımn düşük kalmasının üreti- m istedikleri biliniyor. Ulusal Süt sütünü belki 1.3 liraya dahi satamayacak. yüzde 30 düşüyor; ancak çiğsüt verimi fiyat talebi kabul edilmedi. çilerin maliyetlerini artıran faktör- Konseyi’nde sanayicilerin bu isteği Bu bir oyun ve üzülerek söylüyorum de yüzde 30’a kadar azalıyor” dedi. ler olduğunu belirten Çallı, “Tür- kısmen karşılanmış oldu. ki bu oyunun içinde bakanlık da var. Artış çiftçiye yansımayacak kiye’ııin süt sektörünün gelişmesi Bu fiyatlara süt üretilemez. Çiğ süt 2 yılda bin 300 USK tarafından belirlenen 1 lira için üreticimizin faaliyetlerininka- Fatura ile Ödeme farklı olacak üreticisi olarak blöfü gördük. Üretimden İşletme kapandı 40 kuruşluk çiğ süt referans fiyatı zançlı ve kâr oranlarının da sürdü- Çiğ süt üreticilerinin temsilcileri çekiliyoruz” diye konuştu. USK’nın çiğ Bursa’da 3 bin 300 olan üretici sayısının “fabrika teslim fiyatı” olduğu için rülebilir olması gerekiyor” dedi. yapılan 10 kuruşluk artışın çiftçiye sütte tekelleştiğini ve üreticiyi savunan son 2 yılda 2 bine düştüğünü belirten gerçekte üretici açısından artış ol- Sanayiye günde ortalama 25 bin yansıması olmayacağım iddia ede- biryapıya bürünerek, hükümeti hedef İsmail Anıl, önümüzdeki iki aylık mayacak Fiyata “fabrika teslim fi- ton civarında çiğ süt aktarıldığına rek: “Süt alanlar üreticiye çiğsütün aldığını ileri süren Anıl, “Milli şuur değil, periyotta 500 civan işletmenin daha yatı” ibaresi eklenerek nakliye,so- dikkati çeken Çallı, söz konusu re- litresini 1 lira 40 kuruş olarak fatu- kâr marjtyla çalışıyorlar. Karşılannda çiftçi üretimden çekileceği öngörüsünde ğutma primi ve diğer bazı kalemler ferans fiyatlarındaki artışın raflara ra edecek, ancak ödeme daha dü- örgütü olmadığı için tekel güç olarak bulundu, fiyatın içine konuldu. Sanayicinin da yüzde 7 civarında yansıyabile- şükolacak”görüşünüsavunuyor