Tarımsal ürünlerini lisanslı depolara teslim ederek Elektronik Üriiıı Senedi (ELÜS) alan üreticilere, düşük faizli taıımsal kredi kullanma imkanı getirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ıım tebliğine göre, holsteiıı ırkı hayvan alımlarında, baııka veya Tanııı Kredi Kooperatifleri tarafından kredi limitleri 1 Ocak 2017’deıı öııce onaylanan aııcak hayvan tedariki ve serbest dolaşıma giriş işlemleri 2017’ye kalaıı üreticiler içiıı, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 31 Aralık 2017’ye kadar tamamlanması kaydıyla yurt içinde doğmuş olma şartı aranmayacak. Yalnızca etçi ırklarda, damızlık belgesi yerine pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesi ile de kredi kullandırılacak. Yalnızca etçi ırklar olaıı aııgus, hereford, şarole ve lirmızin ırklarında damızlık belgesi yerine pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesi ile de kredi alınabilecek.
Depolarını Toprak Mahsulleri Ofisi’ııe (TMO) kiralayan gerçek ve tüzel kişiler, 12 Mayıs 2017’deıı geçerli olmak üzere yatırını kredisinden faydalanacak.