Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi, besiciliğin desteklenmesi, yerli üretimin artırılması, halkın sağlıklı ve güvenilir et tüketmesi için 1952 yılında kurulan Et ve Balık Kurumu bu görevi 1980’li yıllara kadar başarıyla sürdürdü. Türkiye 1980’li yıllara kadar kendi et ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Ortadoğu’nun canlı hayvan ve et tedarikçisi konumundaydı. Dışa açılma politikaları adı altında 1980’li yıllarda başlayan ithalat ve özelleştirme furyası ile Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayi A.Ş ile Et ve Balık Kurumu özelleştirme kapsamına alındı. Et ve Balık Kurumu’nun işletmesi satılırken, 3 işletmesi kapatıldı ve 5 işletmesi ise başka kurumlara devredildi. Kalan 8 işletmesi ile Et ve Balık Kurumu 2005 yılında o zamanki adıyla Tarşin ve Köy işleri Bakanlığı bünyesine alındı. Daha sonra 2013 yılında Et ve Balık Kurumu’nun adı Et ve Süt kurumu olarak değiştirildi. Kaynak: Dünya