Sayın üyelerimiz bugün Gönen Süt Birliği’nin ev sahipliğinde Gönen’de yapılan Türkiye’nin birçok bölgesinden birlik başkanlarının katıldığı ve Ankara merkez yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda birliğimizi Genel Sekreterimiz Aybars bey ile temsil ettik.

Toplantının amacı 1,3 olan süt fiyatının direkt üreticinin eline geçen rakam olarak sayılmasının sağlanması idi. Çünkü USK’da üzerine basa basa açıklanması istenilen ve sanayici tarafından boğuntuya getirilen konu bu idi. Bu amaçla gerekli talepleri iletmek için sanayici kuruluş yetkilileri de ön toplantıdan sonraki 2. oturuma davet edilmişti. Gerekli önlemler tartışılıp süt soğutma hizmet bedeli olarak 0.08 Kuruş miktarı talep olarak belirlendikten sonra 2. oturuma geçildi. 2. Oturuma malesef sanayici adına sadece tek süt firmasından İlker bey ile Tahsildaroğlu firmasından Derya bey katıldılar. İlker bey firmasının Gönen bölgesinde olması hasebiyle toplantıya ev sahipliği mecburiyeti ile geldiğini Eker, Sütaş, Danone, Sek ve Ülker firma temsilcilerinin toplantıya katılmayacağını buna sebep olarak ise USK’da konuşulanların son söz olduğunu ve üzerine konuşulacak hiçbir talep ve gerekçe olmadığını belirttiler ve kendilerininde bu fikirde olduğunu söylediler. Biraz hasbihal edildikten sonra ve sanayici ayrıldıktan sonra toplantıda yeniden kapalı oturuma geçildi.

Sanayici yaklaşımının üzücü ve ayıp olduğu belirtilerek toplantı sonucunca alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

1.Toplantıya katılanların imzası ile bakanlığımıza yem konusundaki baskılar, süt soğutma hizmet bedelinin mutlaka alınması gerektiği ile ilgili bir rapor sunulacak. Bu rapor merkez birlik başkanları tarafından iletilip takip edilecek.

2.Gerekli görülürse bakanlıktan kalabalık bir yerel birlik başkanları topluluğunca randevu talep edilcek.

3 USK Ağustos ayına çıkılmadan acil olağan üstü toplantıya çağrılarak bakan katılımı ve desteği ile en azından 0.08 kuruşluk süt soğutma hizmet bedeli talep edilecek.

Birliğimiz adına söz aldığımızda toplantının üretici birlikteliği adına önemine dem vurarak TÜSEDAD yönetim kurulu ve tüm üyelerinin selam ve destekleri toplantı sırasında iletilmiş ayrıca bu tür birlikteliklerin önemli domino etkisi yaratacağı belirtilerek birliğimizin tüm örgütlerle birlik içerisinde çalışacağı mesajı verilmiştir.

Toplantıya ulusal basından TRT Haber kanalı ile yerel basından birçok kuruluş katılmış, toplantı sonunda birlik başkanları tarafından basın açıklaması yapılmıştır.