Hayvancılığın ölüm fermanı imzalandı Tarım ve karkas et ithalatında gümrük vergileri indirildi. Sektör uzmanlarına göre yerli çiftçiyi desteklemek gerekirken yurtdışındaki çiftçiye kaynak aktarılıyor Et ve tarım ürünü fiyatlarını indirme bahanesiyle çiftçi gün geçtikçe üretimin dışına itiliyor. Üretim yerine daha fazla ithalatın önü açılıyor. Hayvancılık, tarım ve karkas et ithalatında gümrük vergilerini düşüren ithalat rejimi karan yayımlandı.

İthalat rejimine ek karar uyarınca, büyükbaş hayvan ithalatında gümrük vergisi oranlan yüzde 26’ya, karkas et ithalatında ise yüzde 40’a indirildi. Uzmanlara göre gümrük vergisi indirimi yerli tanmı, çiftçiyi ve et üreticisini bitirir. Resmi Gazete’nin 27 Haziran tarihli sayısında yer alan ithalat rejimine ek karar kapsamında, adi buğday, mahlut, kızıl buğday ve bazı arpa çeşitlerinde Bosna Hersek’ten yapılacak ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı. Avrupa Birliği – Avrupa Serbest Ticaret Birliğ ülkeleri, Güney Kore ve diğer ülkelerden yapılacak ithalat için gümrük vergisi yüzde 40-45 aralığına indirildi. Cin mısır ve bu kapsamdaki diğer ithalat için ise Bosna Hersek dışındaki ülkelerden yapılacak ithalattan yüzde 25 de gümrük vergisi alınacak. Bu ürünlerde gümrük vergisi yüzde 130’lar civannda uygulanıyordu. Fason üretim Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu, Türkiye’nin kendi çiftçisini desteklemek yerine başka ülkelerin çiftçisini desteklediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: ? Türkiye tarımın, buğdayın anavatanı.Türkiye’nin buğday ithal eder hale gelmesi tanmın ne kadar kötü yönetildiğinin göstergesi.Meraların yok edilmesi ile fason üretime geçilmesi ve gümrük vergilerinin indirilmesi aynı kapıya çıkıyor. Ünetimi bitirmek istiyorlar. Özgür meracılık şart İthalatta gümrük vergilerinin indirilmesi ile Türkiye’deki çiftçinin refahından kısıp başka ülkelerdeki çiftçilerin refahına katkı sağlamaktır. Bunun özü yabancı şirketlere para aktarılmasıdır. Et fiyatlannda maliyetin yüzde 70’i yemdir. Türkiye yem konusunda kendi kendine yetmiyor ve dışardan alıyor. Siz özgür meracılığın önünü açmazsanız hayvancılığı dışanya teslim edersiniz. Özgür mera hayvancılığını teşvik etmek gerekiyor. Türkiye’nin hem meraları hem de hayvanlarımız ıslah edilse tarımda çok daha iyi konuma geliriz. Ama hükümet yerliyi teşvik etmek yerine çok uluslu şirketler için ülke tarımını dizayn etmeye çalışıyor. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç’un da Bloomberght’de yer alan açıklamasına göre gümrük vergilerinin indirimi yerli et üreticisini bitirir. TEK DERT ENFLASYONU DÜŞÜRMEK Ekonomi Bakanlığı ithalatta gümrük vergisi indirimini enflasyona bağladı. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, işlenmemiş gıda ürünlerinde bu yıl görülen fiyat oynaklıklarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından son dönemde bir dizi toplantı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Komite tarafından 2017 yılı için enflasyonda gözlemlenen risklerin ciddiyetini koruduğu, özellikle işlenmemiş gıdada yaşanan fiyat artışlarının enflasyon hedeflerinde yaşanan sapmanın en önemli unsurlarından biri olduğunun açıkça ortaya konulduğu kaydedilen açıklamada, enflasyonla mücadele kapsa- r mında gerektiğinde devreye girecek dış ticaret tedbirlerine yönelik çalışmalar da yapıldığı savunuldu. Açıklamada, Komitenin öncelikle üzerinde durduğu ve enflasyon artışına önemli oranda katkı sağlayan ekmek, kırmızı et, beyaz et ve yumurta fiyatlarına doğrudan ya da dolaylı etki edecek buğday, arpa ve mısır ile kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi hakkında hazırlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Açıklamada, “Vergilerin düşürülmesiyle arz açığı olan dönemlerde iç piyasa fiyatlarının belirli bir düzeyin üzerine çıkması halinde arz açığı ithalat yoluyla karşılanırken iç piyasada yaşanabilecek fiyat artışlarına da meydan verilmeyecektir. Ayrıca, yine Komite tarafından sistem dinamik bir şekilde takip edilecek olup, gerektiğinde Ekonomi Bakanlığı tarafından değişen koşullara göre gümrük vergilerinde güncellemeler yapılabilecektir.” Buğday üretimi azalıyor Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl buğday üretimi yüzde 9 düşüşle 20,6 milyon tona, arpa üretimi ise yüzde 16 azalarak 6.7 milyon tona düştü. Söz konusu düşüşler uzmanlarca zamansız ve düzensiz yağışlara bağlandı. FAO Bitki Sağlığı Uzmanı Hafiz Müminjanov, söz konusu sorunun çözümü için kuraklığa toleranslı çeşitlerin teşviki ve benimsenmesinin yanı sıra korumalı tanm gibi iklim dostu tarım uygulamalarının üretimi ve verimliliği artırmada kilit rol oynadığını ifade etti. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör de Türkiye’de buğday ekim alanının 2014’te 79.2 milyon dekar, 2015’te 78.6 dekar ve 2016’da 76.7 dekara düştüğünü vurgulayarak, söz konusu dönemde gümrük vergilerinin düşürüldüğünü hatırlattı.

Yayın: Cumhuriyet