Hayvanlara da e-reçete geliyor GIDA Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı veteriner hekimlerin satışa sunduğu tıbbi ürünlerin reçetelendirilmesinde Elektronik Reçete (e-reçete) Uygulamasına geçiyor. 2018 yılı başında hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın, bakanlık tarafından hayvan hastalıklan ile etkin bir şekilde mücadele etmek, bu alanda gerçekleştirilen uygulamalan kayıt altına alarak istatistiki bir veri tabanı oluşturmak ve gıda güvenliğini temin etmek amacıyla veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve muhafaza edilmesini amaçladığı belirtildi