Kırsal kalkınma yatırımları için % 50 hibe desteği KIRSAL alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara yönelik hibe tutarı açıklandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
YENİ TESİSE 2 MİLYON LİRA
Hibeye esas proje tutarı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, biyogazdan ısı ve elektrik üreten tesislerle güneş ve rüzgar eneıjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, gübre işlenmesi, yeni sera yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine ilişkin yeni tesis başvurularında 2 milyon lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarın yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek.
Alt limit 30 bin lira
BU tutar, yatırımlara ilişkin kapasite artırımı veya teknoloji yenilemeye ilişkin başvurularda 1 milyon 500 bin lira, yatırımı tamamlama amaçlı başvurularda ise 1 milyon 750 bin lira üst limitini geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı, kırsal turizm yatırımları için 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Alt limiti en az 30 bin lira olacak.