Tarımsal hibe ve destekler konusunda devletten beklentileri belirlemek üzere Frankfurt School, Türkiye’nin 75 ilindeki çiftçilere sordu. “2017 Türkiye Tarımsal Desteklemeler Saha Araştırmasına göre üreticiler; tarımsal desteklerde üç sorunu; yetersizlik, geç ödenme ve bazı ürünlere destek verilmemesi olarak görüyor. Sanılanın aksine tarımsal destekler üretim ve yatırım kararlarında etkili değil. Araştırmaya katılan üreticilerin yüzde 90.13’ü tarımsal hibe ve destekler olmazsa üretim veya yatırımından vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

Tarımda üretim planlamasının en önemli aracı olan desteklemelerle ilgili Tarım Bakanlığı tarafından etki analizi yapılmıyor. Her yıl bütçeden ayrılan belli bir kaynak, amacı ve hedefi olmadan çiftçilere para olarak dağıtılıyor. 2016 yılında çıkarılan Tarım Yasası’na göre Gayri Safi Milli Hasıla’nın en az yüzde l’inin tarıma destek olarak verilmesi öngörülüyor. Ancak yasaya rağmen 12 yıldan bu yana verilen doğrudan destek, Gayri Safi Milli Hasılanın sadece yüzde 0.5’i oranında kalıyor. Desteklerin üretim maliyetleri, ürün seçimi, yatırım kararlarındaki etkilerine bakmaksızın her yıl bütçeye konulan milyarlarca lira para dağıtılıyor. Etki analizi yapılmadığı için verilen destek,hibe ve krecfiilerİn liretimi, ürün desenini . . ı i ; . :i” l nasıl etkilediği net olarak bilinmiyor. Bu konuda son dönemde bazı özel araştırma kurumlarının yaptığı anket ve saha araştırmaları desteklerle ilgili bazı ipuçları veriyor. O çalışmalardan birisi de; “2017 Türkiye Tarımsal Desteklemeler Saha Araştırması”. Üreticilerin tarımsal hibe ve destekler ile ilgili temel sorunlarım, tarımsal hibe ve desteklerden faydalanma şekillerini ve bu konuda devletten beklentilerini ortaya koymak amacıyla Frankfurt School of Finance & Management (Frankfurt School) tarafından 75 ilde “2017 Türkiye Tarımsal Desteklemeler Saha Araştırmasına göre, 7 bölgede ve 75 ilde görüşülen üreticiler, tarımsal destekleri yetersiz, geç ödenmesini ve bazı ürünlerde destek verilmemesini en önemli üç sorun olarak görüyor. Politikalardan memnun olanlar sadece yüzde . Çalışmaya katılan üreticilere tarımsal hibe ve destekleme politikalarından memnuniyet dereceleri sorulduğunda üreticilerin yüzde 48.27’si memnun olmadığını bildirirken, yüzde 20.48’i ise pek memnun olmadıklarını belirtti. Kısmen memnun olduğunu söyleyenlerin oram yüzde 13.99 olurken, yüzde 12,47’si kararsız olduğunu yüzde 4.76’sı ise çok memnun olduklarını bildirdi. Saha araştırması kapsamında görüşülen üreticilere tarımsal hibe ve desteklemeler ile ilgili yaşadıkları en önemli üç sorun sorulduğunda, yüzde 60.24’lük bir oranla miktar ve oranların yetersiz olduğu cevabı ilk sırada yer alırken, “geç ödeniyor” cevabı yüzde 29.71 ile ikinci sırada ve “bazı ürün ve uygulamalara verilmiyor” cevabı ise yüzde 24.84’lük oranla üçüncü sırada yer aldı. Tarsim yüzde 20.99 orana sahip. Araştırma kapsamında üreticilere sorulan “Son 3 yıldır devletin hangi tarımsal hibe ve/veya desteklerinden faydalandınız?” sorusuna verilen yanıtlar değerlendirildiğinde üreticilerin yüzde76.57’si dekar başına ödenen gübre, mazot ve analiz desteğinden yararlanıyor. İkinci sırada ise yüzde 35.39 oranıyla sertifikalı tohum, fide ve fidan desteklerinden yararlanılıyor. Üreticilerin yüzde 23.39’u fark ödemesi olarak adlandırılaan prim desteğinden yararlanıyor. Fark ödemesi desteklerinden faydalanan üreticiler yoğunlukla çay, fındık, pamuk, mısır ve yağlık ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştiriciliğini yapanlar.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen düşük faizli kredilerden yararlandıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 22.31 oldu. Yapılan çalışmada daha çok meyve yetiştiricilerinin yaptırdığı devlet destekli Tarsim sigortası ise yüzde 20.99’luk bir orana sahip. Çiftçilerin en az yararlandığı destekler arasında organik tarım, iyi tarım, kırsal kalkınma proje hibesi, genç çiftçi hibesi, küçükbaş hayvancılık destekleri var.

Araştırma kapsamındaki üreticilerin yüzde 90.03’ü tarımsal hibe ve destekler olmaz ise tarımsal üretim veya yatırımından vazgeçmeyeceğini belirtmesi, tarımsal hibe ve desteklemelerin, tarımsal üretim ve yatırımların sürdürülebilirliğinde etkisinin olmadığını gösteriyor. Ayrıca tarımsal hibe ve destekler olmadığında tarımsal üretim veya yatırımlardan vazgeçmeyeceğini belirten 738 üreticinin yüzde 64’ü üreteceği ürünü seçerken, yüzde 46’sı ise yatırım kararı alırken tarımsal hibe ve desteklemelerin kararlarını etkilemediğini belirtti.

Üreticilerin yüzde 60.80′, üreteceği ürünü sçerken hibe ve desteklemelerin kararlarını etkilemediğini belirtirken, yüzde 25.49’u kısmen, yüzde 12.69’u ise tamamen etkilediğini vurguladı.

Özetle, devletin verdiği tarımsal destek ve hibelerin amacına uygun, doğru hedefe ve çiftçiye ulaşması için mutlaka etki analizinin yapılması gerekir. Destekler etkin ve doğru kullanıldığında üretim planlaması ve ürün deseninin oluşturulması çok daha kolay olacaktır.

Kaynak: Dünya