Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kuruluşlara, tarım danışmanı için yıllık 35 bin lira olmak üzere 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla destek ödemesi yapılacak. “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Danışmanlık hizmeti alacak işletmelere bu hizmeti verecek tarım danışmanı ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

ÖDEMELER İKİ PARÇA

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak işletmeler, bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı olmak zorunda kılındı. Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için ödeme gerçekleştirilecek. Her kuruluşa bir tarım danışmanı için yıllık 35 bin lira olmak üzere 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra 17 bin 500 lira ve 30 Ekim 2018 tarihinden sonra 17 bin 500 lira olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek. Kadın tarım danışmanının doğum yapması ve durumu doktor raporu ile belgelemesi şartıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun talep etmesi durumunda, 52 haftalık hizmet sunumunun en az 36 haftalık süresinde tarımsal danışmanlık hizmeti sunmaları halinde, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa bu tarım danışmanı için 23 bin 300 lira ödeme yapılacak.

(AA)