Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TDSYMB ) Genel Başkan Kamil Özcan, süt piyasası hakkında bildiri yayımladı. Bildirisinde Özcan, son bir yıl içerisinde fabrika yemi fiyatına yüzde 54, mazot fiyatına yüzde 17, gübre fiyatına yüzde 32-37 oranda artış meydana geldiğini hatırlatarak, “Bir yıllık süreçte çiğ süt üretici fiyatında sağlanan artış yüzde 11 düzeyi ile girdi maliyetinin artışlarının gerisinde kaldı. Diğer taraftan sanayi tarafından işlenerek marketlerde satılan beyaz peynirin kilogram fiyatı yüzde 22, tereyağın kilogram fiyatı yüzde 18 ve yoğurdun kilogram fiyatı yüzde 44 arttı. Üreten köylü ve tüketicinin mağdur olduğu böyle bir ortamda kazanan kim olursa olsun, kaybeden köylü ve Türkiye’nin hayvansal üretimi olacaktır” dedi.

2008’DEKİ SIKINTILI DÖNEMİ HATIRLATTI

Akıllara 2008 yılında süt üreticisinin yaşadığı sıkıntılı dönemin tekrar geldiğini ifade eden Özcan, “2008 yılında girdi fiyatları ve kasaplık karkas fiyatları artarken çiğ sütfiyatında gerileme veya çok az artış meydana gelmiş ve bunun neticesinde yüz binlerce inek kasaplık olarak kestirilmek zorunda kalınmıştır. O dönemde anaç sığır sayısındaki azalma 2009 yılından itibaren kasaplık hayvan arzını da önemli derecede etkilemiş ve tüketici et fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştır. Piyasanın istikrarı açısından süt üretiminin stratejik bir konu olduğu ve sütte yaşanacak bir piyasa krizinin beraberinde et krizini de getirecektir. Çiğ süt üreticisinin yaklaşık yüzde 98’i küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinden oluşmaktadır. Köyünde sınırlı geliri ile geçimini sağlamak zorunda olan üretici kesimi, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin sürekli artışı karşısında sağmal ineklerinin bir bölümünü kestirerek daha az hayvanla işletmesini ayakta tutmaya çalışmakta” ifadelerini kullandı.

Referans çiğ süt fiyatının 1,70 TL olarak belirlenmesine rağmen sanayicilerin birçoğunun bu fiyatı dikkate almamasından şikayet eden Özcan şu ifadeleri kullandı:

BAKANLIK ONAYIYLA BELİRLENEN FİYAT DİKKATE ALINMIYOR

”Temmuz ayında yetiştirici ve sanayici kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çiğ sütsektör toplantısında üretici eline geçecek çiğ referans süt fiyatı 1,70 TL olarak belirlenmiş ve bu sonuç Bakanlığın yanı sıra toplantıya katılan taraflarca da ilan edilmiştir. Buna rağmen sanayicilerin birçoğu referans fiyatı dikkate almak bir tarafa 1,20 TL’ye kadar düşük fiyattan çiğ süt alımı yapmaya devam etmiştir. Çiğ sütün litresinin üretim maliyeti, 10 baş ineğe sahip bir aile işletme için 2,01 TL’dir” diye konuştu.”

Kaynak: www.cumhuriyet.com.tr