Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında, Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Projesi kapsamında, “Küresel Toprak Ortaklığı Bağlamında Tarım Altyapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi Açılış Çalıştayı” gerçekleştirildi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun, Crowne Plaza Hotel’de organize edilen çalıştayı yaptığı konuşmada, toprağın tüm varlıkların beslenme kaynağı ve dönüşüm mekanizması olduğunu söyledi. Toprağa zarar veren tek canlının insan olduğunu belirten Coşkun, “Dünya nüfusu hızla artarken tarımsal amaçla kullanılan topraklar hızla küçülüyor, yok oluyor. Toprağın korunması yalnızca yasal mevzuatları uygulamakla olmaz. Toprak 7’den 70’e herkesi ve bütün kesimleri ilgilendiren, hepimizin sahip çıkması gereken en değerli varlıktır.” dedi.Küresel Toprak Ortaklığı Bağlamında Tarım Altyapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi’nin 167 bin dolar bütçesinin bulunduğunu vurgulayan Coşkun, “Projeyle sürdürülebilir toprak yönetimi, toprak bilgi sistemleri, ulusal toprak hafızası konularında diğer kurumlarla entegrasyona gidilecek ve eğitimler verilecek. Ulusal Toprak Yönetimi Uygulama Eylem Planı hazırlanacak.” diye konuştu. Politika tavsiyeleri ulusal düzeyde test edecek” FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da toprağın sunduğu destekleyici, düzenleyici ve kültürel hizmetlere dikkati çekti. Bu hizmetler iyileştirilirken işlevlerine ve biyo çeşitliliğine zarar verilmeden toprağın sürdürülebilir şekilde yönetilebileceğini dile getiren Selışık, FAO’nun sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi konusunda küresel bilgi birikimine sahip olduğunu bildirdi. Selışık, projeyle küresel toprak ortaklığı politika tavsiyelerinin ulusal düzeyde test edilmesinin ve geleceğe yönelik ihtiyaçların belirlenmesinin amaçlandığını aktardı. Küresel Toprak Ortaklığı Bağlamında Tarım Altyapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi, Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Projesi kapsamında yürütülüyor. Projede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile FAO ortak çalışmalar yapıyor. Çalıştayda bu kapsamda düzenlendi. Etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Kaynak: Hürses