Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2018

Tarım- ÜFE Nisan ayında %1,56 azaldı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,56
azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,39 ve on iki aylık
ortalamalara göre %10,91 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünlerinde%1,58 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde %1,67 ve
balıkçılıkta %0,44 azalış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,58 artış, çok
yıllık bitkisel ürünlerde %7,57 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde ise %1,24 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %1,56 azaldı

Alt tarım gruplarından; koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları %3,52, canlı sığırlar,
bunlardan elde edilen işlenmemiş süt %1,92 ve çeltik %1,62 artış, lifli bitkiler %7,26, canlı kümes
hayvanları ve yumurtalar %4,26 ve yağlı meyveler %3,61 azalış gösterdi.
Nisan 2018’de endekste kapsanan 77 maddeden; 3 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 34
maddenin fiyatlarında artış, 30 maddenin fiyatlarında azalış, 10 maddenin fiyatlarında ise değişim
olmamıştır.