Değerli Üyelerimiz,
07 Mart 2022 tarihinde Gazete Duvar Medya kuruluşu TÜSEDAD Başkanı Sn.Sencer Solakoğlu’na yer vermiştir.

Haberin Konusu ise;

  • Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle Türkiye Yem sanayinin büyük oranda dışa bağımlı olduğu Buğday, kepek, mısır, ay çiçeği küspesi, soya vb. yem hammaddelerinde yaşanan öngörülemez maliyet artışlarından dolayı Süt ve Besi İşletmelerinde üretimin aksaması üzerine,
  • TMO’nun Yurtiçi üreticisinden buğdayı 2.200 TL/Ton fiyatından alırken, Yurtdışı üreticisinden 6.000 TL/Ton fiyatından alması sonucu üreticinin zarar ettiği ve üretimi terk ettiği ve dışa bağımlılığın arttığı üzerine,
  • Mevcut durumda artan maliyetler karşısında Süt hayvancılığı yapmanın imkânsız olduğuna mart ayı içerisinde Çiğ Süt Referans fiyatının 7.40 TL/LT seviyelerine gelmesini aksi halde bir çok süt ineğinin kesime gideceği ve bütün gıda ürünlerinde yurt dışına bağımlı kalınacağı üzerine,
  • Türkiye tarihinde hayvancılık sektöründe böyle bir krizin daha önce hiç yaşanmadığını, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının acilen sektör temsilcileriyle bir araya gelerek olağan üstü seferberlik ilan edilip önlem alınmasına aksi halde Süt ve Et sektöründe ithalata bağımlı hale gelineceği üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur.

Haberin içeriğini kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler üyelerimiz için linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.