Değerli Üyelerimiz ,
Sütaş Eğitim Merkezleri tarafından TÜSEDAD Üyeleri için düzenlenen eğitim semineri sunumları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 1. 08.03.2021 Tarihli Eğitim Sunumları ; Kızgınlık Takibi, Doğum ve Üreme Sağlığı

  08.03.2021 SÜTAŞ EĞİTİM MERK. KIZGINLIK TAKİBİ


  08.03.2021 SÜTAŞ EĞİTİM MERK. SÜT SIĞIRLARINDA DOĞUM VE ÜREME SAĞLIĞI

 2. 09.03.2021 Tarihli Eğitim Sunumları ; Buzağıların Bakım ve Beslenmesi, Genç Hayvanların Beslenmesi, Süt Sığırlarının Bakım ve Beslenmesi

  09.03.2021 SÜTAŞ EĞİTİM MERK. GENÇ HAYVANLARIN BAKIMI VE BESLENMESİ


  09.03.2021 SÜTAŞ EĞİTİM MERK. BUZAĞILARIN BAKIMI VE BESLENMESİ


  09.03.2021 SÜTAŞ EĞİTİM MERK. SAĞMAL HAYVANLARIN BAKIMI VE BESLENMESİ

 3. 10.03.2021 Tarihli Eğitim Sunumları ; Beslenme Hastalıkları, Mastisis ve Korunma Yolları

  10.03.2021 SÜTAŞ EĞİTİM MERKZ. MASTİTİS VE KORUNMA YOLLARI


  10.03.2021 SÜTAŞ EĞTİM MERKZ. SIĞIRLARDA BESLENME HASTALIKLARI

 4. 11.03.2021 Tarihli Eğitim Sunumları ; Ayak Hastalıkları, Biyogüvenlik

  11.03.2021 SÜTAŞ EĞİTİM MERK. SÜT SIĞIRLARINDA AYAK HASTALIKLARI


  11.03.2021 SÜTAŞ EĞİTİM MERK. SÜT SIĞIRCILIĞINDA BİYOGÜVENLİK

 5. 12.03.2021 Tarihli Eğitim Sunumları ; Sağım Teknikleri ve Kaliteli Süt, Silaj Yapım ve Kullanım Teknikleri

  12.03.2021 SÜTAŞ EĞTİM MERKZ. SİLAJ YAPIMI VE KULLANIM TEKNİKLERİ