TÜSEDAD YÖNETİM KURULU

27-28 Nisan 2022 TARİHİNDE

TÜSEDAD DERNEK OFİSİNDE TOPLANDI.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri TÜSEDAD Dernek ofisinde 27-28 Nisan 2022 tarihinde toplandı.

Toplantıya Yön. Kur. Başk. Sencer Solakoğlu, Yön.Kur. Başk. Vek. Müslüm Doğru, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Söney, Emirhan Orhan, Nihat Öztürk, Yaşar Özekenci ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Abdullah Turhan iştirak etti.

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Üyeleri,

Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik,

Gıda Kontrol Genel Müdürü Durali Koçak,

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’a ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerinde Süt, Besi ve Damızlık sektörü ile ilgili sektörün sorunları dile getirilmiştir.

Saygılarımızla.