İŞLETME BİLGİLERİ

İSTENİLEN BELGELER

“Dosya Seç” butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
“Dosya Seç” butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
AİDAT BİLGİLERİ
www.yazilimkodlama.com
1. Yıllık üyelik aidatları Ocak ayı ve Haziran ayı başında 2 eşit taksitte ödenir.
2. Yıllık aidat bedeli işletmelerin sağmal ya da besi hayvan varlığına bağlı olarak değişir.
Büyükbaş Süt Sığırcılığı İşletmeleri
50 – 150  Baş sağmal 1.800,00 TL/Yıllık
151 – 400  Baş sağmal 3.600,00 TL/Yıllık
401 Baş sağmal ve üzeri için 4.800,00  TL/Yıllık
Büyükbaş Besi Sığırcılığı İşletmeleri
50 – 600 Baş besi 1.800,00 TL/Yıllık
601 – 1600 Baş besi 3.600,00 TL/Yıllık
1601 Baş besi ve üzeri için 4.800,00 TL/Yıllık

ŞİRKET ADINA VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİNİN:

İŞLETME BİLGİLERİ

İSTENİLEN BELGELER

“Dosya Seç” butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
“Dosya Seç” butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
AİDAT BİLGİLERİ
www.yazilimkodlama.com
1. Yıllık üyelik aidatları Ocak ayı ve Haziran ayı başında 2 eşit taksitte ödenir.
2. Yıllık aidat bedeli işletmelerin sağmal ya da besi hayvan varlığına bağlı olarak değişir.
Büyükbaş Süt Sığırcılığı İşletmeleri
50 – 150  Baş sağmal 1.800,00 TL/Yıllık
151 – 400  Baş sağmal 3.600,00 TL/Yıllık
401 Baş sağmal ve üzeri için 4.800,00  TL/Yıllık
Büyükbaş Besi Sığırcılığı İşletmeleri
50 – 600 Baş besi 1.800,00 TL/Yıllık
601 – 1600 Baş besi 3.600,00 TL/Yıllık
1601 Baş besi ve üzeri için 4.800,00 TL/Yıllık

ŞİRKET ADINA VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİNİN:

İŞLETME BİLGİLERİ

İSTENİLEN BELGELER

Click or drag a file to this area to upload.
“Dosya Seç” butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
Click or drag a file to this area to upload.
“Dosya Seç” butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
Tüzük Madde 7.e:
“Onursal esasına dayalı üyelik için, 50 baş altı hayvan varlığına sahip işletmeler, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Bu işletmeler dernek aidatı ödemezler. Genel kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyelerin dernek organlarını seçme ve seçilme hakları yoktur.”

 

İŞLETME BİLGİLERİ

İSTENİLEN BELGELER

Click or drag a file to this area to upload.
“Dosya Seç” butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
Click or drag a file to this area to upload.
“Dosya Seç” butonuna tıklayıp, Bilgisayarınız içindeki klasörlerinizden yada Cep Telefonunuz içindeki galeri kısmından resim seçip yükleyebilirsiniz.
Tüzük Madde 7.e:
“Onursal esasına dayalı üyelik için, 50 baş altı hayvan varlığına sahip işletmeler, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Bu işletmeler dernek aidatı ödemezler. Genel kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyelerin dernek organlarını seçme ve seçilme hakları yoktur.”