DEVLET AR-GE İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Akademik projelere 300 milyon lira destek Devlet AR-GE için kesenin ağzım açıyor. Gelecek yıl merkezî yönetim bütçesinden AR-GE’ye 5 milyar lira kaynak ayrılacak Kaynak tahsisinin yarıdan fazlası, yeniden yapılandırma çalışmaları devam eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) yapılacak TÜBİTAK 2,8 milyar liralık kaynağın 500 milyon lirasını özel teşebbüs AR-GE projeleri, 300 milyon lirasını akademik AR-GE projeleri, 300 milyon lirasını kamu AR-GE projeleri, 200 milyon lirasını savunma ve uzay sanayisi AR-GE projeleri, 100 milyon lirasını bilim ve diğer toplum projeleri için kullanacak. l,4milyarliralıkkısmına da kurumsal AR-GE ödeneklerinde değerlendirecek.

Gelecek yıl ayrıca üniversite bilimsel araştırma projelerine 700milyon lir a, S osyal Güvenlik Kurumu AR-GE prim teşviklerine 300milyon lira, diğer kamu idareleri AR-GE projelerine (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MilH Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü) 1,2 milyar lira kaynak ayrılacak.

Kaynak:
Türkiye Gazatesi