Ar-Ge Destek Programı 13. Proje Çağrısı kapsamında desteklenecek projeler belli oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında 13. Proje Çağrısı başvurularına ilişkin ön değerlendirme sonucunda akademi ile tarım ve gıda sektör kuruluşlarının 63 projesi, ilk aşamayı geçmişti. 63 proje önerisi, 05-06 Haziran 2018 tarihlerinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan Değerlendirme Kurulu Toplantısında görüşüldü. Yapılan değerlendirmede kurula sunulan 63 projeden 53 projenin Sekretarya, Daire Başkanlığı, Uzman ve Değerlendirme Kurulu önerileri doğrultusunda projelerin içerikleri ile bütçelerinin uyumluluğu, teknik, format vb. yönlerden gerekli düzeltmelerin yapılması şartıyla kabul edilmesine ve desteklenmesine karar verildi.

Kaynak: Dünya Gıda