Kırmızı et sektörünü masaya yatıran Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin rapor haline getirdiği veriler, hayvan besleme sürecinde doğru bilinen yanlışların sebep olduğu verim kaybını ortaya koydu. Türkiye’de mevcut sığırcılık işletmelerinin sayısının yaklaşık 1 milyon 400 bin olduğu, bunlardan 284 bin işletmenin sığır besiciliği alanında faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, işletmelerin yüzde 72’sinin 10 başın altında küçük ölçekte olduğuna işaret edildi. Sığır yetiştiren işletmelerin sayısının son yıllarda azaldığına dikkat çekilen raporda, “Artan kırmızı et talebi doğrultusunda perakende sığır eti fiyatlarında önlenemeyen bir artış söz konusu. Son 6-7 yılda kırmızı et üretiminde yaşanan dönemsel dalgalanmalar ve arz açığı kasaplık-besilik hayvan ve et ithalatı yoluyla çözülmeye çalışılıyor. Ülkemizde hayvan beslemede eksik ve hatalı yapılan bazı uygulamalar yaklaşık yüzde 20’lik bir verim kaybına yol açıyor” ifadelerine yer verildi. Kaynak: Ankara Hürriyet