Çiftçi üvey evlat değil TZOB Başkanı, sanayiciye sağlanan desteğin tarımdan esirgenmemesi gerektiğini söyledi

Reel sektörün temelinde tarımın olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayicilerin ithal ham maddeye ihtiyaç duymadan üretim ve ihracat yapmak için tarımı ve çiftçiyi desteklemesi gerektiği söyledi. Bayraktar “Türk çiftçisi, üvey evlat muamelesi görmemelidir” diyerek şu açıklamaları yaptı:

Net ihracatçı olmak için stratejik bir sektör olan tarıma, sanayiciler tarafından daha fazla yatırım yapılmalı. Gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkelerin topraklarına göz dikti. Toprak satın alıp, kiralayıp bu savaştan galip çıkmanın hesabını yapıyorlar. Kendi arazilerine de gözü gibi bakıyorlar. Bu gerçeği görelim, çiftçimize, tanm sektörüne değer verelim

Gıda ambarı olalım

  •  Sadece ülkemizi doyurmakla yetinmeyelim, bölgemizin de gıda ambarı olalım. Sanayiye verilen ilgi ve değeri, çiftçimize de gösterelim.
  •  İmalat sanayi içinde yer alan gıdanın yanı sıra tekstil, içecek, tütün birinci derecede tanm sektörüyle bağlantılı. Milli gelire 52.3 milyar dolar katkı sağlayan tarım, 90 milyar dolara yaklaşan bitkisel, hayvan ve hayvansal ürün üretimiyle, 16-17 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatına imkân tanımasıyla sağladığı 5.5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla çoğunlukla 5 milyonun altına inmeyen yaz aylarında sanayiden fazla olan istihdamıyla, işsizliği 2 puan düşürmesiyle çok daha fazla kıymeti hak ediyor.
  •  Tarıma dayalı sanayiler de dahil edildiğinde istihdam sayısı 8 milyonu aşıyor. Bugün hâlâ kırsalda 20 milyon kişinin geçim kaynağı tanm ise tanmın sorunlan göz ardı edilmemeli, el üstünde tutulmalıdır. Bu ülkede 80 milyon nüfus, 5 milyonu aşkın sığınmacı ve yabancı, 40 milyona yakın turisti doyuran tanm, gerçek reel sektördür.
  • Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) rakamlanna göre, tanm yurtiçi hasıladan yüzde 6.1 pay alıyor. Tanm sektörü, sanayinin hammaddesini sağlıyor. • Ekonomi Servisi