EKONOMİDEN sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

“Daha fazla tarımsal üretici, esnaf ve sanatkarımızın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla hazırladığımız kararname taslaklarını Başbakanlığa gönderdik “

dedi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, ülke ekonomisinin temel taşlarından olan tarımsal üreticiler, esnaf ve sanatkarların desteklenmesinin hükümetin önceliklerden olduğuna işaret ederek, iki kesime de Hazine tarafindan kredi faiz desteği sağlandığını hatırlattı.

 

TASLAK BAŞBAKANLIKTA

Daha fazla üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla yeni birtakım düzenlemeler yaptıklarını anlatan Şimşek, buna ilişkin kararname taslaklannı Başbakanlığa gönderdiklerini söyledi. Tarımsal üretimde verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından düşük faizli kredi kullandırıldığını anımsatan Şimşek, konusuna göre faizlerin yüzde 25’i ile yüzde 100’ünün Hazine tarafından üstlenildiğini dile getirdi. Şimşek, üreticilerin ödediği faiz oranının da konusuna göre yüzde 0 ile 8,25 arasında değiştiğini ifade ederek, gelecek yıl için başta Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi olmak üzere farklı platformlarda gündeme gelen temel politikalarla uyumlu olacak ve tarım sektörünün orta vadeli planını ortaya koyacak şekilde üç yıllık dönem için desteklerin belirlenmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Bu kapsamda daha fazla üreticinin hayvancılık kredilerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım kredilerinde tüm faizin Hazine tarafından üstlenileceğini vurgulayan Şimşek, bununla hayvan arzının artınlmasının hedeflendiğini söyledi.