3 AYLIK PRİMLER BELİRLENDİ

Çiğ süt primi 15 kuruş oldu Tarım ve Orman Bakanlığı 3 aylık çiğ süt primini belirledi. 2018 Eylül, Ekim ve Kasım ayı için; üreticilere kooperatif veya birlik üzerinden pazarlanan soğutulmuş çiğ süte litre başına 15 kuruş, örgütlü olmayan üreticiye litre başına 7 kuruş, soğutulmamış sıcak çiğ süte 3 kuruş prim ödenecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak- demirli, daha önce 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylan için çiğ süt destekleme priminin litre başına 25 kuruş olacağını açıklamıştı.

Kaynak: Ali Ekber Yıldırım