Rusya, domates ithalatına karşılık Türkiye’ye de et ithal etmesi şartı getirdi. Ankara, talebe onay verdi

Uçak krizi sonrasında normalleşme yolunda İlerleyen Türkiye – Rusya ekonomik İlişkilerinin sembol konusu haline gelen “domates İhracatında’ çözüm kapısını, Türkiye’nin Rusya’dan et ithalatına yeşil ışık yakması araladı. DÜNYA, geçen halta Antalya’da toplanan Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1 Dönem toplantısının ayrıntılarına ulaştı. Edinilen bilgilere güre Rusya, toplantıda “domates ithalatına karşılık et İhracatı” şartı gerildi. Her İki taraftan bakan yardımcılarının imzaladığı metinde Türkiye’nin Rusya’dan karkas et ithal etmesi yer aldı Varılan mutabakata göre Rusya da domates İthalatı yasağının kaldırılması İçin çalışmaları hızlandıracak. ALİ EKBER YILDIRIM ,05 | RUSYA’DAN UCUZA GELİR

Sektör temsilcileri, “Antalya’da Rus yetkililer Türkiye’nin karkas et almasını istedi.Türkiye kabul etti. Mutakabat metnine girdi.Türkiye, zaten karkas ithal ediyor.Bunu Avrupa’dan, Brezilya veya Arjantin’den yapmak yerine Rusya’dan yapabilir.Dahada ucuza gelebilir dediler.

Rusya ile anlaşmaya varıldı domates izni için et alınacak

Yasağın kalkması için kararname çıkarılacak

Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Yardımcısı Evgenly Gromiko ise  İki Ulke arasında 2015’te yaşanan talihsiz olayın ardından eski ticaret hacminin tessis edilmesi İçin çalıştıklarını İfade ederek. Bununla ilgili kısıtlama malum hükümet kararnamesi ile Bakanlar kurulu tarafından getirildi. Dolayısıyla kaldırılması için aynı usulde karar çıkması gerekiyor. Biz Rus Tarım Bakanlığı olarak Türk Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İş birliği İçindi bunun önünü açacak gerekli altyapı hazırlıkları, çatışmaları yaptık. Bu kısıtlamanın teknik yönden bitki güvenliği yönünden bir mahsuru olmadığına dair kanaati dönüşümüzde  hükümetimize bildireceğiz.Domate ihracatıyla ilgili somut bir tarih vermak zor ama makul bir sürede. aylar sürmeden bir karar çıkacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu konuda üreticilerin de önünü görebilmesi adına net bir karar çıkmas bekleniyor.Yakın bir gelecekte bu sorunların çözülebileceğini düşünüyorum dedi
Türk domatesine yasağı kaldırmak İçin İçin et satmak şartını öne sunuldu. Taraflar Antalya’da toplandı ve Türkiye’nin Rusya’dan karkas et ithal için protokol yapıldı. Buna karşılık Rusya’ da Türkiye’den domates İthalatına izin vermesi bekleniyor. ALİ EKRER YILDIRIM/İZMİR Türkiye İle Rusya arasında Kasım 2015’ten bu yana yaşanan “domates krizi”, et İthalatıyla aşılmaya çalışılıyor. İki yıldan bu yana yasağı kaldırmamak İçin direnen Rusya Federasyonu. Türkiye’den domates İthalatının yapılması İçin bu kez karkas et alınmasını şart koçta DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, Antalya geçen hafta yapılan Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı’uda et İthalat yapılmadı konusunda anlaşmaya varıldı. Kırım et sektörü temsilcileri Rusya’dan İthalat yapılabileceğini, bunun için hazırlıkların başladığını ifade etti Antalya’da 13-14 Eylül 2017 tarihinde İki  Tarım Bakan Yardımcılarının başkanlığında yapılan toplantıda ağırlıklı olarak domates ithalatı ele alındı. Teknik araştırma ve ticari konnlarda İşbirliğinin vam sıra kırsal kalkınma. tarımsal ticaret gibi konuların £ârûşûld(lgtl toplantıdan sonra İki ülkenin talep ve İsteklerinin bir araya getirildiği mutabakat metni hazırlanarak imzalandı Türkiye adına Gıda Tarım 7e Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş. Rusya Federasyonu adına da Tarım Bakan Yardımcısı Evgenly Gromlko’nun İmzalandığı metinde Türkiye’nin Rıısya Federasyonu’ndan karkas et İthal etmesi yer aldı. Varılan mutabakata göre, Türkiye Rusya’dan karkas et ithal edecek Rusya İse, Türkiye’ye yönelik domates ithalatı yasağının kaldırılması için çalışmaları hızlandıracak Bakanlar Kurulu Karan ile yasağın yılbaşına kadar kaldırıl masasına gorülüyor. “Rus eti daha ucuz olabilir” Toplantıya katılan sektör temsilcileri konuyla İlgili DÜNYA’ya şu bilgilen verdi; “Antalya’da yapılan toplantıda Rus yetkililer açıkça Türkiye’nin karkas et almasını istedi. Türkiye de bunu kabul etti konu mutabakat metnine de girdi. Türkiye Bıusya’dan karkas et ithal edecek. Rusya’da domates yasağını kaldırarak Türk ihracatçılara izin verecek.Tûrldye, zaten karkas et İthal ediyor. Bunu Avrupa’dan. Brezilya veya Ar)antin’denyapmakyerlne Rusya’dan yapabilir. Üstelik Rusya daha yakın ve maliyetin daha düşük olması nedeniyle daha ucuza gelebilir.” Rusya’dan karkas et İthalatının daha önce de gündeme geldiğini ve nisan ayında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekcl’nin “et ithal edilebilir”‘ açıklaması yaptığını hatırlatan sektör temsilcileri. “İthalatın nasıl yapılacağı henüz belli değil. Et ve Süt Kurumu tek başına yapabilir veya özel sektöre de açılabilir. Türkiye’nin ete İhtiyacı var. Bu ihtiyacını Avrupa. Amerika. Latin Amerika ülkelerinden karkas olarak veya canlı hayvan olarak sağlıyor. Ruj ya’dan da alınabilir. Karkas et alımı ise domates yasağı kalkarsa hem Türkiye hem de Rusya bu işten kazancı çıkar* yorumunu yapa. Domates yasağı kısa sürede kaldırılmalı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş. Antalya’da yapılan toplantıdan sonra başta sebze ihracatı olmak Protokolü Türkiye adına Gıda Tarım ve Hayvandık Bakan Yardımcısı Metımet Danlş(saQda). Rusya Federasyonu adına da Tarım Bakan Yardımcısı Evgenly Gromlko (solda) İmzaladı. üzere, beyaz ve kırmızı et İhracatı. domates, patlıcan ve nar konularında özel görüşmelerde bulunduklarını genel çerçevede de görülmeler yapıldığını söylemişti. Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatı konusunda Rusya tarafının teknik hazırlıklarını tamamladığını ifade ettiğini belirtti Daniş. toplantı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptL “Domatesin önündeki engel, hala Rusya Federasyonunun hükümet kararnamesidiı ve bu kararnamenin kalkması gerekiyor. Beklentimiz, çok kısa bir sürede, özellikle önümüzdeki birkaç ay içerisinde bnkonuyla ilgili Rusya hükümetinin kararnamede değişikliğe gitmesi ve domates İhracatının önünün açılması. Tabii bunun yanında karanıma anlamında bazı görüşmeler vardı. Bunların süratle çözülmesi İçin kararlar aldık. Dolayısıyla faydalı görüşmeler oldu. teknik anlamda tarafların birbirine daha fazla yaklaştı#, sorunların geride bırakıldığı urun yürütme kurulu toplantısı oldu. Ümit ediyoruz ki bu görüşmeler her iki ülkenin Üreticileri içinde, tüketicileri için de hayırlı ohır.” Domatesle ılplı alınan kararı normale döndürmek İçin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Daniş, bunun yanında karşı ta rafın karantlnaanl amin da kendilerinden taleplerinin olduğunu ve bu teknik mesel eyle İlgili de çalışmalarının devam edeceğini söyledi.