Hastalığa yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilerek öldürülen süngerimsi beyin (BSE) hastalığı taşıyan sığırlar ile scrapie hastalıklı küçükbaş hayvanlar için tazminat ödenecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, kus gribi, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, sap, scrapie ve BSE hastalıklarına yakalanan hayvanları için yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden sahiplerine tazminat ödenecek. Yarış atlarının kıymet takdirleri yapılırken damızlık ve yarış atı değeri dikkate alınmayarak. At bedeli olarak kıymet takdiri yapılarak. Sap hastalığında, Bakanlıkça belirlenen bölgelerde hastalığın acık belirtisini göstermesi sebebiyle veya laboratuvarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı için tazminat ödenecek. BSE hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karsı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen sığırlar ile scrapie hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra aynı yönetmelik kapsamında öldürülen küçükbaş hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı da tazminat kapsamına alındı. Kaynak: Milli Gazete