slider_pic1ALİ EKBER YILDIRIM

Yasa gereği her 10 yılda bir tarım sayımı yapılması gerekiyor. Türkiye, en son sayımı 2001 yılında yaptı. Gelişen teknolojiye, yaygın iletişim olanaklarına rağmen 2011’de yapılması gereken tarım sayımı 6 yıldır yapılmıyor. Bu nedenle tarımla ilgili veriler güncel değil. Güvenilir değil.
Denilebilir ki, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) var. Hayvancılıkta TÜRKVET kayıt sistemi var. Fakat bu kayıt sistemleri doğru çalışmıyor. Çalıştırılmıyor. Bunu biz biliyoruz. Bakanlık da söylüyor.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu kayıt sisteminin sağlıklı olmadığını belirterek, 81 İl Müdürlüğü’ne 7 Aralık 2017 tarihli yazılı talimat göndererek hayvan sayımı yapılmasını istedi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdür Vekili Dr. Yunus Bayram’ın Bakan adına imzalayarak 81 İl Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, 28 Nisan 2017 tarihinde her yaştan hayvanın küpelenerek TURKVET’te kayıt altına alınması ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun ivedilikle güncellenmesi talimatı verilmesine rağmen bazı illerde güncelleme yapılmadığı ifade ediliyor.

Bakan Talimat Verdi, Sayım Yapılacak

Hayvan varlığının güncellenmesi ile ilgili yazıda şöyle deniliyor:” Bakanlık makamının talimatları gereği hayvan varlığımızın belirlenebilmesi amacı ile TÜRKVET’te kayıtlı hayvan mevcudu ile işletmelerde bulunan hayvan mevcudunun mutlaka uyumlu olması gerekmektedir. Bilindiği üzere, herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınması ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun güncellenmesi amacıyla Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Nisan 2017 tarihli ve 30028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu çerçevede;
1-Her hangi bir nedenle gerekli bildirimleri süresinde yapılamayan sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların doğum, hareket, ölüm, kesim ve işletmede zorunlu kesimlerine ait bilgilerin bildirim süresine bakılmaksızın ivedilikle güncellenmesi.

İşletmeler Tek Tek Ziyaret Edilecek

2-TÜRKVET kayıt sisteminde yer alan hayvan sayısı ile gerçek hayvan sayısının uyumlu hale getirilmesi amacıyla tüm işletmelerin ziyaret edilerek işletmede bulunan ve bulunmayan hayvanların tespit edilmesi, 3-TÜRKVET’te kayıtlı ancak fiilen işletmelerde bulunmayan hayvanların il depo işletmelere (TR+İl Kodu +0000000000) çıkış ve varış hareketlerinin yapılarak nakledilmesi,
4-Fiilen işletmede bulunan ancak TÜRKVET’te başka bir ildeki işletmede kayıtlı olan hayvanların çıkış hareketi sayfasından çıkış ve varış hareketlerinin yapılarak bulunduğu işletmeye nakledilmesi,
5-Küpeleme çalışmalarında kullanılmak üzere küpelerin teminine yönelik gerekli tedbirlerin İl Müdürlüklerince alınması,
6-Küpesi düşmüş hayvan tespit edilmesi durumunda yeni küpe uygulanmaması, hayvan sahiplerinden düşen küpe siparişi alınarak aynı özgün tanımlama numarasını içeren küpelerin hayvanlara uygulanması,
7-Her yaştan hayvanların küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınması ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvan sayısı ile gerçek hayvan sayısının uyumlu hale getirilmesi amacıyla, mahalli basın ve yayın organları vasıtasıyla yetiştiricilere bilgi verilmesi, konunun önemine binaen bütün belediye başkanlıkları ve köy/mahalle muhtarlıklarına yazılı tebligat yapılması, hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici ve üretici birliklerinin ve bölge veteriner hekim odalarının bilgilendirilmesi,
8-Her işletmenin en az bir defa ziyaret edilerek, işletmede küpesiz hayvan kalmadığına ve güncelleme işleminin yapıldığına dair TÜRKVET’ten alınan “İşletmedeki hayvan listesi” formlarının işletme sahibine imzalatılarak İl/İçe Müdürlüklerinde muhafaza edilmesi,
9-Her yaştan hayvanların küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınması ve işletmelerde bulunan hayvan mevcudu ile TÜRKVET’te kayıtlı olan hayvan mevcudunun uyumlu hale getirilmesi çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, konuya ilişkin iş takviminin ve iş planının yapılarak tüm hazırlıkların tamamlanması, personel i^in durumlarının mevcut iş planına göre düzenlenmesi, konunun bizzat İl/İlçe Müdürleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi ve aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması.”
İl müdürlüklerine 7 Aralık’ta gönderilen yazılı talimatta tüm bu çalışmaların 20 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanması ve öncelikle elektronik posta ile sonrada resmi yazı ile genel müdürlüğe gönderilmesi isteniyor.
Yazının tamamı okunduğunda hayvan sayımının çok ciddi yapılacağı anlaşılıyor. Fakat verilen süre çok kısa. Bu kadar kısa sürede yazıda belirtildiği gibi işletmelerin en az bir kez ziyaret edilmesi ve hayvanların sayılması mümkün değil. Bu nedenle yine sağlıklı sonuç elde edilemeyecek.