Hollanda, yüz ölçümü bakımından küçük bir coğrafyada yer almasına karşın tarım ve hayvancılık konusunda dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Hiç kuşkusuz, bu başanyı teknolojiye yaptıklan yatırımlarla elde eden Hollanda’da 1948 yılında kurulan çiftlik otomasyon sistemleri üreticisi Lely, son 5 yüdır Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.

Lely Türkiye Genel Müdürü Jülide İyigün, çiftlik teknolojüeri ve Türkiye’de hayvancılığın genel görünümüne ilişkin DUNYA’ya değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de hayvan sayısının Avrupa’ya kıyasla yüksek olduğunu, ancak çiftlik ölçekleri ve verimliliklerinin düşük kaldığım söyleyen İyigün, Türkiye’de 6 müyon kadar süt sığırı, 1 müyondan fazla da çiftlik bulunduğuna dikkat çekerek çiftliklerde ortalama 5 civarında hayvan bulunduğunun altım çizdi İyigün, büyük çiftlik sayısının ise 20 bin kadar olduğunu aktardı.

Ülkenin batısında, 100 baş ve üzeri süt sığırına sahip çiftliklerde yaptıklan bir araştırmaya göre; çiftçüerin yüzde 69’unun aynı zamanda başka bir iş yaptığı ve çiftçiliği ek iş olarak gördükleri, yüzde 30’unun da çiftçüiği yatırım olarak değerlendirdiği sonucuna ulaştıklarım söyleyen İyigün, “Sonuçlara balonca; ekipman, makine var ama hayvancılık konusunda bilgi eksiği var. Aüeden çiftçi olan gençleri keşke kaybetmesek, bunu sürdürseler. O zaman çiftçilik bügisi Ue teknoloji bir araya gelmiş olur” dedi.

Günümüz teknolojisiyle artık hayvanların 7 gün 24 saat takip edilebüdiğini belirten Jülide İyigün, Türkiye’de 59 robot süt sağıyor Hollanda ‘W merkezli tarım f otomasyon sistemleri üreticisi Lely’nin Türkiye Genel Müdürü Jülide İyigün, Türkiye’de hayvan sayısının yeterli, buna karşın çiftliklerin ölçekleri L ve verimliliğinin düşük A olduğunu £ söyledi. Lely, Türkiye pazarına 5 yıl önce girdi. Şirket, Yunanistan’daki faaliyetlerini de İstanbul’dan yönetiyor. Dünyada ilk süt sağım robotu 1992’de Lely tarafından kuruldu. Bugün 40’dan fazla ülkede 30 bin kadar Lely süt sağım robotu bulunuyor. Türkiye’deki ilk süt sağım robotunu 2014 yılında kuran şirket, 3 yılda 59 robota ulaştı. Türkiye’de ise çiftçilikte veri kullanımının yetersizlik olduğunu söyledi Bu konuda kendi sistemlerinin sunduğu olanakları anlatan İyigün şöyle konuştu: “Bizim sistemlerimiz sürekli olarak veri toplayan ve karşılaştırmalar yapabileceğiniz bir altyapıya sahip. Bir çiftçi, herhangi bir ülkede kendi ölçeğindeki çiftliğin verilerine ulaşarak karşüaştırmalar yapabilir. Robotla sağım yaptığınızda; sütten veri toplanıyor, sensörler hayvanın geviş getirme sayısını, hareketlerini analiz ediyor. Bunlar bir hastalığın belirtilerini yakalamanızı sağlıyor, süt kalitesindeki değişimleri size büdiriyor, buzağüama aralıklarım sağlıklı şekUde takip edebiliyorsunuz. Tarım teknolojüerinde geride değiliz, ülkemize teknoloji geliyor. Önemli olan onu kullanacak bilgi birikimi ve isteklüiğe sahip olmak. Çiftçüer geleneksel metotlarla iş yapmak istiyor. Değişim, diğer alanlar kadar hisli olmuyor. Ancak, elbette jenerasyon değiştikçe teknolojiye olan Ugi artıyor, bu anlamda genç çiftçüer daha ilgili”

Otomasyon sistemleri ile insan hatasının ortadan kalktığım aktaran İyigün, buna en iyi örnek olaraksüt sağım robotu Astronaut’u gösterdi İyigün, bu ürünü ve faydalarım şu sözlerle aktardı: “Her şey tam vaktinde ve doğru ölçüde yapılıyor. Ortamda insan olmaması hayvanların stresinin azalmasında önemli bir faktör. Stres, süt kalitesi ve miktarım doğrudan etkiliyor. Astronaut üe süt sağımı, hayvanın kendi ortamında yapılıyor. İnek, günde 3 kez makineye kendisi giriyor, süt sağımı otomatik olarak gerçekleşiyor.”

Astronaut süt sağım robotunun 65 sağmalla fizibil olduğu bilgisini veren İyigün, “Bu da yaklaşık 100 baş hayvana denk geliyor. Avrupa’da verimin daha yüksek olmasından ötürü gerekli sağmal sayısı 30’a kadar düşebiliyor” dedi.