Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığının “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, buzağı desteklemelerinden yararlanılabilmesi için buzağıların 1 Ocak-31 Aralık 2018’de doğmuş olması gerekecek. Buzağı desteklemesine başvurular 2 Temmuz – 31 Ağustos 2018 ve 2 Mayıs 2019 -1 Temmuz 2019’da olmak üzere iki dönem halinde yapılabilecek. Birinci dönem başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilecek. Malak desteklemesi de iki dönem halinde yapılacak. Yetiştiricilerin birinci dönem için 1 Kasım-31 Aralık, ikinci dönem içinde 1 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde il ya da ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunması gerekecek. Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye ise birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler il veya ilçe müdürlüklerine 1 Kasım ile 31 Aralık 2018 tarihlerinde başvuruda bulunacak. Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları küpelenmiş ve TÜRKVET’e kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan desteklemelerinden yararlanabilecek. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine 1 Eylül – 2 Kasım 2018 tarihlerinde başvuru yapacak. Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatiflere veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satan üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılacak. Kaynak: Ortadoğu