Hayvancılık desteklemeleri esasları belli oldu. Buzağı desteklemesine başvurular 2 Temmuz – 31 Ağustos 2018 ve 2 Mayıs 2019 -1 Temmuz 2019’da olmak üzere iki dönemde yapılacak. Buzağıların 1 Ocak-31 Aralık 2018’de doğmuş olması gerekecek. Malak desteklemesi başvurulan da iki dönem halinde planlandı. Birinci dönem 1 Kasım 2018’de başlıyor, 31 Aralık’ta sona eriyor. İkinci dönem başvurular ise 1 Haziran 2019-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Düve alım desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin en az 20 baş düve satın alması gerekecek. Bir işletmenin düve desteklemesinden yararlanabilmesi için hayvan sayısının 20 ila 100 baş olması şartı var. Besilik erkek sığır desteklemesi almak isteyen yetiştiricilerin sığırları erkek, 12 aylıktan büyük ve karkas ağırlığı en az 200 kilogram olacak. Yetiştirici en fazla 200 baş sığırı için destekten yararlanabilecek. Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyenler Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine, üye olmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe müdürlüklerine 1 Kasım ile 31 Aralık 2018 tarihlerinde başvuruda bulunacak. Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerin destek alabilmesi için damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye olmaları ve hayvanlarımın TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekiyor. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler üyesi oldukları birliğine 1 Eylül – 2 Kasım 2018 tarihlerinde başvuru yapacak. Tiftik üreticileri ise ürünlerini TlFTlKBÎRLlK ve bağlı kooperatiflere veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satmaları şartıyla kilogram başına destekleme alacak. Çoban istihdam desteği için 200 anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmeler 1 Haziran 2018 • 31 Aralık 2018 tarihlerinde başvuru yapmak zorunda. Çiğ süt destekleme miktarlarını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dönemler halinde belirleyecek. Arcılıkta ise Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30 en fazla bin adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara destekleme ödemesi yapılacak. Arıcılar, desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne 20 Temmuz 2018’e kadar dilekçe ile başvuracak. Kaynak: Posta