Dünyada canlı hayvan, genetik materyal, et, süt, ham deri, yün ve ipek gibi sektörlerin ticarete konu olan ürünlerinin toplam ticaret değeri yaklaşık olarak 257 milyar dolar. Bu değer AB üyesi 28 ülke için 126 milyar ABD doları ihracat, 105 milyar ABD doları ithalat olarak gerçekleşti. Canlı hayvan ihracatında dünyada Fransa, Hollanda ve Kanada yüzde 31 pay ile önde gelen ilk üç ülke olurken, hayvansal ürünler ihracatında ise ABD, Almanya ve Hollanda yüzde 25 pay ile önde gelen ilk üç ülke arasında bulunuyor. AB üyesi ülkeler hayvansal ürünler ihracatında 109 milyar ABD Doları ile yüzde 50’ye yakın paya sahip. Genetik materyal ihracatında ise yine Hollanda, Almanya ve ABD önde gelen ilk ülkeler. Türkiye ise genetik materyalde, canlı hayvan ticaretinde ve hayvansal ürünlerde net ithalatçı konumda. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Cengizhan Mızrak ile dünyada ve Türkiye’de hayvancılıktaki son tabloyu konuştuk. AB üyesi ülkelerin genetik materyal ihracatında 1,04 milyar dolar ile önemli bir payı olduğunu belirten Mızrak, bu alanda önemli bir rekabet gücüne sahip olduklarını söyledi.  Kaynak: Dünya Gıda