Sözleşmeli çiğ süt alım ve satımına düzenleme Ulusal Süt Konseyi, sözleşmeli çiğ süt alım ve satımına ilişkin fiyat tavsiyesinde bulunurken Gıda ve Tanmsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşünü alacak

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sözleşmeli çiğ süt alım ve satımında taraflarca fiyat belirlenirken Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyat ilanında bulunabilecek. Önceki uygulamadan farklı olarak, Konsey tavsiye fiyatını belirlerken Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları izleme ve Değerlendirme Komitesinin de görüşünü alacak. Yönetmelik kapsamında sözleşmeli çiğ süt alım ve satımında taraflarca fiyatlar; “pazarlık”, “çiğ sütteki koloni sayısı, somatik hücre sayısı, süt yağı ve protein oranlarını dikkate alarak kalite ve içeriğe göre”, “pariteye göre” ve “Ulusal Süt Konseyinin Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşünü alarak ilan ettiği tavsiye fiyatına göre” belirlenebiliyor.