Süt sektöründe ağırlıklı olarak Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Libya gibi Ortadoğu ülkelerine süt ürünleri ihracatı yapılıyor. En önemli ihracat ürünlerimiz ise peynir, peynir altı suyu ürünleri ve son yıllarda süttozu. Öte yandan, süt ürünlerinde ithalatın en yoğun yapıldığı ülkeler Yeni Zelanda ve AB ülkeleri olurken bu ülkelerden ağırlıklı olarak tereyağı ve peynir ithal ediliyor. Süt ürünleri ihracatı, sektörün kendine güven kazanmasını sağladığı, iç piyasadaki daralmanın aşılmasında önemli etken olduğu gibi, Türkiye’de ciddi bir artış göstermekte olan süt tedarik eden modern hayvancılık işletmelerinin sayısının artmasını ve gelişmesini, süt üreten çiftçilerimizin hayvan sağlığı standardının artırılmasını olumlu yönde etkiliyor. Türkiye’de son yıllarda hayvancılığa ayrılan destek miktarının artırılması, piyasanın regülasyonu amacıyla 2009’dan bu yana yapılan çiğ sütün değerlendirilmesi desteklemesi ve 2011/4 sayılı “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamındaki uygulamalar gibi tedbirler ülkemiz süt ürünleri ihracatını olumlu yönde etkiledi. Süt ve süt ürünleri ihracatı Süt ve süt ürünleri ihracatı 2016 yılında % 23 oranında artarak 288 milyon dolara ulaştı. Her ne kadar süt ürünleri toplam ihracat miktarı bir önceki yıla göre artış göstermiş olsa da peynir grubu ürünlerde olduğu gibi bazı ihracat kalemlerinde düşüş yaşandı. Ancak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğ kapsamında kayda değer miktarda süttozu, ihracat maksadıyla destekleme kapsamına alındı ve 2016 yılında yağsız süttozu ihracatı bir önceki yıla göre yedi kat artarak 56 bin tona ulaştı. Aynı yıl ihracat kalemlerindeki artış miktarlarına bakıldığında, toplam ihracat miktarındaki artışta en fazla etkiye sahip ürünün süttozu olduğu görülüyor. Yağsız süttozu ihracatı Yağsız süttozu ihracatında en büyük ihracat pazarı ülkeler, 2014’te Filipinler (7,6 milyon $), Mısır (6,8 milyon $) ve Suudi Arabistan (4,4 milyon $); 2015 yılında Pakistan (3,9 milyon $), Irak (2,6 milyon $) ve Bangladeş (2,1 milyon $); 2016 yılında ise sırasıyla Rusya Federasyonu f (19 milyon $), Bangladeş (11,2 milyon $) ve Pakistan (10,5 milyon $) oldu. Öte yandan, süttozu fiyatlarının dünya genelindeki düşüş Türkiye’nin ihracat birim fiyatlarına da yansıdı. 2014’te ortalama 4,01 S/Kg birim fiyattan yapılan yağsız süttozu ihracatı 2016 yılında 1,49 $/Kg seviyesine geriledi. Peynir ihracatı Süt ve süt ürünleri dış ticaret verilerinde ürün özelinde rakamlar ele alındığında; diğer ürünlerde olduğu gibi peynir grubunda da en önemli ihracat pazarımızı orta doğu ülkeleri oluşturmaktadır. Kaynak: Gıda2000