FAO Genel Direktörü General Jose Graziano da Silva raporun önsüzünde ” Bu durum politika yapıcılar ve planlamacılar tarafından çok sık ihmal edilmiştir: Küçük şehirlerin ve kasabaların bölge4sel ağları kırsal insanlar için referans noktasıdır-bu ağlar, buradaki insanların tohumlarını satın aldığı, çocuklarını okula gönderdiği, sağlık ve diğer hizmetlere ulaştığı yerlerdir. ” diye yazdı. FAO Genel Direktörü, ” Politika yapıcılar; küçük şehirlerin ve kasabaların kırsal-şehir bağlantısına aracılık etmek ve küçük ölçekli çiftçilere ürünlerini pazarlamak ve ekonomik büyümenin faydaları pay almaları için daha fazla fırsatlar sağlamada harekete geçirici olumlu rolleri olduğunu kabul etmeli. ” şeklinde konuştu.