Tarımsal atıklar, enerjiye dönüşüyor ADANA- Adana’da tanmsal atıkların yakılarak işlendiği tesiste, aylık 1 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretiliyor. Tanmsal artıklann elektrik enerjisine dönüştürüldüğü Adana’daki Pakmil Fabrikasr’nın hayata geçirdiği ‘Biyokütle Tesisi’nde mısır anızı başta olmak üzere pamuk ve ayçiçeği saplarının yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Tanmsal atrklann yakrlarak işlendiği tesiste aylık 1 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ürettiklerini belirten Pakmil AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Milli ve Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Milli, tesis sayesinde anız yakılmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını , bunun yanı sıra toprağı koruduklarını hem de eneıji ihtiyacını karşılamaya destek sunduklarını vurguladı. Ali ve Rafet Milli, bu yöntemle çiftçilerin tarlasını temizlediklerini, söz konusu tesis gibi Adana’da kurulacak yaklaşık 100 yeni tesisin kentin elektrik ihtiyacını karşılayacağını aynı zamanda anız yangınlarını tamamen sona erdireceğini söyledi.

Tesisi ziyaret eden CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, üretimin en düşük emisyon değerleriyle gerçekleştirildiği ifade edilen tesisin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkr sağlanmasr, elektrik üretiminin tarımsal atıklardan elde edilmesiyle yenilenebilir bir kaynak sunulduğunu söyledi. Tümer, her yıl hasat sonrasında tarım arazisi üzerinde kalan başta mısır, pamuk ve ayçiçeği olmak üzere yüz bin tona dayanan tanmsal atrğın bu sayede değerlendirilebileceğini, çiftçilerin anız yangınına ihtiyaç duymadan bu yönteme başvurabileceğini kaydetti. (İHA)