Türkiye’nin, başta yapısal olmak üzere sorunlarını çözmesi, tarımda mekanizyon ve otomasyona tam olarak geçmesi halinde gelecek 10 yılda 150 milyar dolarlık bir tarımsal hasılaya, 40-50 milyar dolarlık bir ihracat düzeyine rahatlıkla ulaşabileceğini belirten TZOB Başkanı Bayraktar, “Bölgemizin gıda açığını karşılayabilir, tarımsal üretim merkezi olabiliriz” dedi. Türkiye’nin, tarımda olağanüstü potansiyeli sahip bir ülke olduğuna dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Türk çiftçisi, bu ülkenin temel direği olarak, 81 milyonluk ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın mülteci, sığınmacı ve yabancıyı, 40 milyona yakın turisti beslemekte, 6 milyona yakın kişiye istihdam sağlıyor, işsizliği 2 puan düşürüyor. 17 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatı yapılmasına imkan tanıyor. Türk tarımının ekonomi içindeki yeri hizmetler ve sanayi sektörlerindeki hızlı gelişmeye bağlı olarak göreceli olarak düşüş gösterse de, sektör ekonomi içinde hala yüzde 6.1’lik bir paya sahip. Sektör, bununla da sınırlı kalmıyor, ulaştırmadan, finansa, tekstil konfeksiyondan gıda sanayine hemen her sektöre önemli katkılarda bulunuyor. Tarımda 5-6 milyon insan çalışsa da gıda, tekstil konfeksiyon gibi tarımla doğrudan bağlantılı sektörleri de dahil ettiğimizde tarımın yarattığı istihdam 8-9 milyonu buluyor. Sektör, dış ticarete de önemli bir katkı yapıyor. Gıda sektörüyle birlikte sürekli bir dış ticaret fazlası veriyor. Tarım sektörü, 2017 yılı verileriyle, milli hasılaya 51.7 milyar dolarlık katma değer ekliyor. Üretici fiyatlarıyla, 88 milyar dolarlık üretim yapıyor” diye konuştu. Ülke olarak tarım sektöründe var olan potansiyelin tam olarak kullanılmadığına dikkat çeken Şemsi Bayraktar, “Bunun nedeni, tarımın, arazi parçalanması ve işletme ölçek sorunu, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişiklikleri, tarım sigortasının yeterince yaygınlaşamaması, sulama, girdi maliyetleri, kredi finansman, örgütlenme, üretim planlaması, fiyat istikrarı, eğitim, kırsalda nüfus kaybı gibi çeşitli sorunlarının olmasıdır. Bu sorunlar çözülmelidir. Çözüm bekleyen sorunların en önemlileri ise yapısal sorunlar olan arazi parçalılığı, sulama altyapı eksikliği ve örgütlenmedir. Türkiye, başta yapısal olmak üzere sorunlarını çözer, tarımda mekanizasyon ve otomasyona tam olarak geçer, kültürel işlemleri hakkıyla yapar ve verimliliği sağlarsa, önümüzdeki 10 yılda 150 milyar dolarlık bir tarımsal hasılaya, 40-50 milyar dolarlık bir ihracat düzeyine rahatlıkla ulaşabilir. Başta Ortadoğu olmak üzere, Balkanlar, Rusya, Kafkasya, Orta Asya ve Kuzey Afrika’da büyük bir gıda talebi bulunmaktadır. Bu coğrafyanın tam ortasında yer alan ülkemizin tarım potansiyeli, nüfusu 700-800 milyonu bulan bu bölgenin gıda açığını karşılayabilir. Bölgenin tarımsal üretim merkezi olabilir” dedi. Bütün bunların gerçekleşmesi için yapılması gerekenler olduğuna dikkat çeken Şemsi Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: “Çiftçiyi rahatlatmak için mazot, gübre, yem, elektrik, tohum, ilaç gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmesi gerekir. 61 dekar ortalama işletme büyüklüğü, 6 hektar parsel büyüklüğüyle verimli bir tarımdan bahsedilemez. Bu sorunun, toplulaştırma çalışmalarıyla çözülmesi, ortalama parsel ve işletme büyüklüklerinin artırılması zorunludur. Halen 6.1 milyon hektar olan toplulaştırılmış alanın en kısa sürede 14.3 milyon hektara çıkarılmalıdır. Tarımda ekonomik örgütlenme etkin olarak sağlanmalıdır. Kaynak: Hürriyet