Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2018

Tarım- ÜFE Mart ayında %0,52 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,52, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %3,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,70 ve on iki aylık ortalamalara
göre %11,80 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %0,62, ormancılık ürünlerinde%0,44 artış,
balıkçılıkta %2,68 azalış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış canlı hayvan ve hayvansal ürün ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,64 artış, çok
yıllık bitkisel ürünlerde %0,73 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde ise %0,28 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %0,61 azaldı

Alt tarım gruplarından; yağlı meyveler %4,46, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar %3,42 ve canlı
sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt %2,78 artış, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu
meyveler %4,54 ve çeltik %0,60 azalış gösterdi.
Mart 2018’de endekste kapsanan 81 maddeden; 44 maddenin fiyatlarında artış, 32 maddenin
fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 5 maddenin fiyatlarında değişim olmamıştır.