Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2018

Tarım- ÜFE Mayıs ayında %0,55 azaldı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,55
azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,47 ve on iki aylık
ortalamalara göre %10,48 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %0,45, ormancılık ürünlerinde %2,62 ve
balıkçılıkta %2,08 azalış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,73, tek yıllık
bitkisel ürünlerde %0,68 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise %6,53 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %0,70 azaldı

Alt tarım gruplarından; koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları %4,37, canlı kümes
hayvanları ve yumurtalar %2,78 ve çeltik %2,65 artış, yağlı meyveler %0,59 azalış gösterdi.
Mayıs 2018’de endekste kapsanan 82 maddeden; 6 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 38
maddenin fiyatlarında artış, 26 maddenin fiyatlarında azalış, 12 maddenin fiyatlarında ise değişim
olmamıştır.