Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2018
Tarım ÜFE haber bülteni 2018 yılından itibaren 2015=100 temel yılına ait yeni sepet, madde ağırlıkları
ve 2015 yılı ağırlıklı ortalama madde fiyatlarına göre hesaplanmıştır.

Tarım- ÜFE Ocak ayında %1,62 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,62, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %1,62, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,69 ve on iki aylık ortalamalara
göre ise %12,36 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %1,04, ormancılık ürünlerinde%17,34 ve
balıkçılıkta ise %11,37 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %6,05, canlı hayvanlar ve
hayvansal ürünlerde %1,32 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise %1,71 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %2,11 azaldı

Alt tarım gruplarından; turunçgiller %8,53, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt %1,65
artış gösterirken, çeltik %9,31, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler %5,35, lifli bitkiler
%2,60 ve yağlı meyveler %1,49 azalış gösterdi.