Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2018

Tarım- ÜFE Şubat ayında %0,86 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,86, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %2,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,98 ve on iki aylık ortalamalara
göre %12,37 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %0,57, ormancılık ürünlerinde%2,97 ve
balıkçılıkta %9,13 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,43, canlı hayvanlar ve
hayvansal ürünlerde %1,10 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise %1,80 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %2,58 arttı

Alt tarım gruplarından; çeltik %9,31, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları %2,65
ve tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar %0,22 artış, turunçgiller %3,33 ve canlı kümes hayvanları ve
yumurtalar %1,70 azalış gösterdi.
Şubat 2018’de endekste kapsanan 86 maddeden; 56 maddenin fiyatlarında artış, 25 maddenin
fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 5 maddenin fiyatlarında değişim olmamıştır.