Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2018

Tarım- ÜFE Temmuz ayında %1,71 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,71,
bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,67, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,72 ve on iki aylık
ortalamalara göre %10,59 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %1,72, ormancılık ürünlerinde %0,86 ve
balıkçılıkta %2,04 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %3,20, canlı hayvanlar ve
hayvansal ürünlerde %1,54 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,28 artış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %4,24 arttı
Alt tarım gruplarından; çeltik %4,22, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler %4,40 ve
koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları %1,46 artış, yağlı meyveler %2,41, tahıllar
%1,66 ve lifli bitkiler %0,30 azalış gösterdi.
Temmuz 2018’de endekste kapsanan 87 maddeden; 5 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 43
maddenin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim
olmamıştır.