OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU
Derneğimizin 3. Olağanüstü genel kurul toplantısı İçişleri Bakanlığı onaylı PİRAMEET STK sistemi üzerinden; 10/01/2024 tarihinde saat 10:00’da aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 17/01/2024 tarihinde aynı sistem üzerinden, aynı saatte ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.GÜNDEM MADDELERİ:
1- Açılış ve Yoklama,
2- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
3- Divan Başkanlığı Seçimi,
4- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
5- Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması,
6- Yıllık Aidatların Belirlenmesi ve Oylanması,
7- Diğer Yazılı Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8- Kapanış