“Çiğ Süt Fiyatı Tekrar Revize Edilmeli ve Süt Primi 25Krş/lt olarak Devam Etmelidir.”

Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi’nin 10 Nisan 2019 günü aldığı karar ile, soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs 2019–31 Aralık 2019 tarihleri arasında brüt 2,00TL/Lt. olarak belirlenmiştir.

 

Ancak döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle büyük oranda ithalata bağımlı olduğumuz girdilerin fiyatlarında çok hızlı yükselişler yaşanmaktadır. 2TL/lt’lik yeni süt fiyatı daha henüz uygulanmaya bile başlamadan, yem fiyatları kontrol edilemez yükselişini sürdürmeye devam etmiştir. Yılsonuna kadar ne kadar daha artacağı da maalesef bilinmemektedir.

 

Çiftçimizin üretiminin sürdürülebilir olması için hep söylediğimiz ve uluslararası normlarda da kabul gördüğü üzere, 1 litre süt sattığında en az 1.5 kg yem alabilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz aylardan bugüne kadar yeme gelen zamlarla birlikte süt/yem paritesi maalesef 1’in bile altına düşmüştür. Yem fiyatlarındaki hızlı artış ve karkas et fiyatının yükselişe geçmesi ile birlikte, daha henüz uygulamaya bile geçmemiş olan 2TL/lt çiğ süt fiyatı, üreticilerin damızlık hayvanlarını hızla kestirmelerine maalesef engel olamamaya devam etmektedir ve Türkiye’de süt hayvancılığı onarılması çok büyük bir zarar görmektedir.

TÜSEDAD olarak, Dünya yem hammadde fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak hızla artan ve kontrol edilemeyen yem fiyatları karşısında, yılsonuna kadar sabitlenmiş olan süt fiyatının ülke hayvancılığında hızla tasfiye sürecine neden olacağını düşünmekteyiz.

 

Bu acı tablo ile karşılaşmamak için Tarım Bakanlığımızın acilen Ulusal Süt Konseyi’ni toplantıya çağırıp 2TL/lt’lik çiğ süt fiyatının yeniden revize edilmesini ve 25 Krş/lt’lik süt primi desteğine 2019 yılı boyunca devam edileceğinin ilan edilmesini ve de yem girdi maliyetlerini azaltacak tedbirlerin bir an önce yürürlüğe konmasını istiyoruz.

 

Tarım Bakanlığımız tarafından Ocak ayının süt primlerinin tamamı Mart ayı sonunda tüm çiftçilere ödenmişti. Bu memnuniyet verici uygulamanın aynı şekilde devam ederek, süt primi ödemelerinin, sütü teslim ettiğimiz ayı takip eden aydan bir sonraki ayın sonuna kadar ödenmeye devam edilmesini ve Şubat ayı süt primlerinin ve 2018 yılından kalan buzağı desteklerinin de bir an evvel çiftçilerimize ödenmesini bekliyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

 

Sencer Solakoğlu

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI 2 TL OLARAK BELİRLENDİ

SOĞUTULMUŞ ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI

2 TL OLARAK BELİRLENDİ

 

Ulusal Süt Konseyinin Çiğ Süt Fiyatları ile ilgili 10.04.2019 tarihinde düzenlediği ve yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Müslüm Doğru ve Sayın Emirhan Orhan’ın da katıldığı toplantı sonucunda alınan karar ile soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı; %3,6 yağ ve %3,2 protein değerlerindeki çiğ süt için 1 Mayıs 2019–31 Aralık 2019 tarihleri arası geçerli olacak şekilde 2,00 TL/Lt. olarak belirlenmiştir.

25 krş olan prim desteği Nisan ayı içinde ödenmeye devam edecektir..

1 Mayıs sonrası süt prim desteğinin ne olacağı ise daha sonra belirlenecektir.

Fiyat her ne kadar 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli denilse de piyasa koşullarında oluşacak değişkenlikler olduğunda USK tekrar toplanıp fiyat revizelerini eskiden olduğu gibi yine görüşecektir.

Arzu ettiğimiz 2,28 TL’lik fiyat maalesef oluşmamıştır.

Dileğimiz süt destek priminin en azından 25 krş olarak devam etmesidir.

 

Sevgi ve Saygılarımızla,

TÜSEDAD Yönetim Kurulu

Basın Bülteni

 

SÜT ÜRETİCİSİ BİTİYOR.

 

Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen Çiğ Süt Tavsiye Fiyatlarının süresi 31 Mart 2019 tarihi itibarı ile sona ermiş olup 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren fiyatların yeniden belirlenmesi için Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) acilen toplanmasını talep ediyoruz.

Bir yılı aşkındır maliyetlerin altında üretim yapan çiftçimizin artık dayanacak gücü kalmamıştır.

Yeni oluşacak fiyatın bu kayıp yılı telafi eder nitelikte olması hayati önem taşımaktadır.

TÜSEDAD olarak sürdürülebilirliği sağlamak için Avrupa Birliği çiğ süt fiyat ortalamasına tekabül eden 2,28 TL/Litre fiyatının baz alınmasını talep ediyoruz.

 

Saygılarımızla

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Basın Bülteni

BASIN BÜLTENİ

Türkiye’nin Üretimden Başka Bir Çözüm Yolu Yoktur. Üretmek İçin Üretenler Olarak Bir Araya Gelmek, Tek Yürek Olmak Zorundayız.

2004 yılında hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren süt, et ve damızlık sığır üreticilerini bir araya getirmek amacıyla kurulan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) bugüne kadar kuruluş tüzüğümüz gereği sadece 50 baş ve üzeri sağmal ya da besi hayvanı olan üreticilerin üye olabildikleri bir dernek olarak faaliyet göstermişti.

Hayvancılık sektöründe yetiştiricilerin sıkıntıları gün geçtikçe artarken, çiftçilerimizin sorunlarını kamuoyu, ilgili bakanlıklar ve hükümet nezdinde doğru, tarafsız ve etkin bir şekilde çözüm önerileriyle ortaya koymayı ilke edinmiş TÜSEDAD olarak, derneğimizin üye sayısını ve üyelik çeşidini arttırma kararı aldık.

Büyükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren tüm çiftçilerimizin sesi olabilmek amacıyla 16 Mart 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuzda yenilediğimiz  tüzüğümüze göre, artık sahip olduğu hayvan sayısına bakılmaksızın sağmal ya da besi hayvan varlığı 50’den daha az olan üreticilerimiz de, hem de yıllık aidat ödemeksizin derneğimize üye olabileceklerdir.

Tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli olan, geçmişte kendine yetebilen 7 ülkeden birisi olan ülkemizin üreticilerinin önünü görebildiği, vatandaşlarımızın uygun fiyatla tüketim yapabildikleri bir Türkiye’yi görmek umudu ile, sorunların çoğaldığı, işletmelerin hayatta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde birlikten güç doğar diyerek tüm üreticilerimizi TÜSEDAD çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz.

TÜSEDAD  resmi web sitemiz olan www.tusedad.org adresimiz üzerinden, hem de 50 baş ve altı işletmeler için ücretsiz olacak şekilde, online olarak tüm üreticilerimizi üyelik başvurusunda bulunmaya bekliyoruz..

Sevgi ve Saygılarımızla,

TÜSEDAD Yönetim Kurulu

TÜSEDAD 7. Olağan Genel Kurul

Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul toplantı gündemi ekte bilgilerinize sunulmuş olup, katılacak üyelerimizin email, telefon yada whatsapp yolu ile dernek sekreterimiz Sn. Elif Akman Günay’a kayıtlarını yaptırmalarını önemle rica ederiz.

Email: tusedad@tusedad.org , tusedad.dernek@gmail.com

Daha Kazançlı Bir Hayvancılık İşletmesi için Eğitim Fırsatı

Bilgilendirme Notu: 490

Değerli Üyelerimiz,

Üyelerimizden Te-ta Teknik Tarım 19/20.12.2017 tarihleri arasında İzmir / Menemen de Sürü Yönetimi Eğitimi düzenleyeceklerdir. Katılmak isteyen üyelerimiz için detaylı bilgi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Daha Kazançlı Bir Hayvancılık İşletmesi için Eğitim Fırsatı:

TETA Sürü Yönetimi ve Afimilk Sistemi Eğitimi

Sürünüzü daha etkin ve verimli şekilde yönetmek, bugün belki her zamankinden daha önemli. Doğru bilgi edinerek, sınırsız rapor seçenekleri ile sadece olan biteni gerçek-zamanlı izlemekle kalmaz, gelecekte olası olayları ön görebilir, yorumlayıp, gereken eylemlere geçebilirsiniz.

Başarılı işletmelerin sırrı, doğru bir sürü ve çiftlik yönetimidir!

Siz değerli üreticilerimiz için düzenlediğimiz sürü yönetimi ve Afimilk Sürü Yönetim Sistemi Eğitimi’ne siz değerli TÜSEDAD üyelerini davet etmekten mutluluk duyarız. Eğitim, TETA Eğitim Çiftliği’nde yapılacaktır. Eğitmenimiz, Afimilk sistemi ve yazılımı ile hayvancılık ve işletme yönetimi konularında 25 yıldan fazla deneyim sahibi olan bir uzmandır. Eğitim tercüme edilecektir.

cid:image001.jpg@01D35CA3.85BAE8C0
hand copy2  

Eğitimin tarihi, yeri, ücreti
1.GRUP: TETA müşterileri (Afimilk kullanıcıları) için

Başlangıç: 19.12.2017 Saat: 09.00, Bitiş: 20.12.2017 Saat:12.00

2.GRUP: Başlangıç seviyesi, tüm çiftlik yöneticileri ve çiftliklere açıktır

Başlangıç: 20.12.2017 Saat: 13.00, Bitiş: 21.12.2017 Saat:16.00

Eğitim Yeri: TETA Çiftliği, Menemen, İzmir
Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Kişi başı, öğlen yemekleri dahil)

Bu eğitime katılarak, sürü yönetim ilkeleri ve etkin bir yönetim hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Katılımcı sayısının kısıtlı olması sebebiyle kaydınızı en geç 28 Kasım’a kadar bu bağlantıya tıklayarak yaptırmanızı önemle rica ederiz: Kayıt

Daha fazla bilgi için  aşağıdaki telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0(232) 328 00 55 veya 0(533) 285 56 64 (Ahmet TÜRKERİ)

2. Arama Konferansı 14-15 Ekim 2017

03/10/2017
Bilgilendirme Notu: 479

Değerli Üyelerimiz,

Dernek olarak düzenleyeceğimiz 2. Arama Konferansı 14-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Bursa – Mudanya ilçesinde Montania Otel’de düzenlenecek olup, konferans programı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Katılacak üyelerimizin aşağıdaki formu doldurmalarını rica ederiz.

Kayıt İçin : https://www.tusedad.org/arama-konferansi-katilimci-formu/

Her Üye İşletmeden yatılı olarak 2 kişilik kontenjan bulunmaktadır.


Yer: Montania Otel / Mudanya

Program: 14 Ekim 2017, Cumartesi 

10:00 – 10:15 Açılış
10:15 – 10:30 TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu’nun konuşması
10:30 – 12:00 Sektörümüzün problemlerinin başlıklar halinde belirlenmesi,
Çalışma gruplarının oluşturulması ve grup sözcülerinin belirlenmesi
12:00 – 12:15 Çay, kahve molası
12:15 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 Grup çalışması devamı
15:00 – 15:15 Çay, kahve molası
15:15 – 17:00 Grup çalışması devamı
17:00 – 17:30 Çay, kahve molası
17:30 – 18:00 Sunum
18:00 – 18:30 Sunum
18:30 – 19:00 Sunum
19:00 Akşam Yemeği

15 Ekim 2017, Pazar:

08:00 – 09:30 Kahvaltı
09:30 – 12:00 Sonuç bildirgesi hazırlanması
12:00 – 12:15 Kapanış konuşması

LCV: Elif Akman Günay : 0212 219 07 77 veya 0530 380 53 97
Kayıt İçin : https://www.tusedad.org/arama-konferansi-katilimci-formu/

Yeni Zelanda Hayvancılık Paneli

13/09/2017
Bilgilendirme Notu: 469

Değerli Üyelerimiz,

TÜSEDAD, Yeni Zelanda Büyükelçiliği ve Yeni Zelanda Ticaret ve Kalkınma Ajansı (NZTE) işbirliği ile “Bursa Tarım Fuarı” kapsamında 13 Ekim 2017 tarihinde saat:10.00 – 13:00 arasında Bursa Tüyap Fuar Merkezi Uludağ VIP Salonu’nda “Yeni Zelanda Hayvancılık Paneli” düzenlenecektir.

Mayıs 2017’de Yönetim Kurulu’muz ve üyelerimizden bazılarının ziyaret ettiği Yeni Zelanda’ya ilişkin izlenimlerini de aktarma fırsatı bulacakları panelde üyelerimize Yeni Zelanda hayvancılık sektörü, sektördeki son gelişmeler ve ürünler ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi, Ekselansları Sayın Jonathan Curr’un daveti ile Bursa Tarım Fuarı kapsamında Yeni Zelanda Hayvancılık Paneli ve ardından gerçekleştirilecek Çalışma Yemeği’ne teşrifleriniz ile bizi onurlandırmanızı dileriz.

Panele katılmak isteyen üyelerimiz 20 Eylül 2017 tarihine kadar Vedit Kamiloğlu veya Elif Akman Günay’a kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Vedit Kamiloğlu Tel: 0533 572 13 03
Elif Akman Günay Tel: 0212 219 07 77 – 0530 380 53 97

Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Taban Fiyatı 06-07-2017

06/07/2017
Bilgilendirme Notu: 428

Değerli Üyelerimiz,

30/06/2017 Cuma günü Ankara da yapılan Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Taban Fiyatı Belirleme toplantısında alınan karar gereği 1 Ağustos 2017 – 28 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli olacak Çiğ Süt Taban Fiyatı: 1,30 TL, Yağ: %3,6, Protein : %3,2 olarak belirlenmiştir. Altında her bir dizyem için %1 ceza, üstünde % 1 prim uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarım.